Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: ŚREDNIAKI-wychowawca Kamila Wiśniowska

CZERWIEC 2017

 

Tydzień I: Dzieci mają swoje święto

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
• zdobywa informacje na temat zwyczajów i wyglądu tradycyjnych strojów dzieci z różnych stron świata,
• zna swoje prawa i obowiązki,
• porządkuje figury od najmniejszej do największej lub odwrotnie (seriacja),
• wzbogacenie słownika o nazwy narodowości: Polak, Japończyk, Innuita, Afrykanin.

Tydzień II: Książki, książeczki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
• rozumie, że książki dostarczają nam wiedzy i pozwalają miło spędzić czas,
• zna zasady dotyczące korzystania z książek i wie, że należy je szanować,
• rozpoznaje i nazywa bohaterów znanych bajek,
• dobiera w pary rymujące się wyrazy,
• układa z części obrazek.

Tydzień III: Już lato

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie latem,
• określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata,
• zna zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy,
• wysłuchuje głoskę a i o w nagłosie,
• zapamiętuje tekst i śpiewa piosenkę Wakacje.

Tydzień IV: Wyjeżdżamy na wakacje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:
• rozpoznaje na obrazkach polskie krajobrazy i podaje ich nazwy: morze, góry, jeziora, wieś,
• zna zasady bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce,
• przyporządkowuje dźwięki do miejsca: morze, góry, jezioro, las,
• rozwiązuje zadania z treścią, wymagające dodawania i odejmowania.