Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

KWIECIEŃ 2020
Grupa: ŚREDNIAKI
Wychowawca: Ewa Bieniek

 

Tydzień 1.: Zwierzęta na wsi

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowy na temat życia na wsi, zwierząt gospodarskich, sadu. Klasyfikowanie zwierząt według wybranych cech;
• Wskazywanie owoców, które rosną na krzewach i na drzewach;
• Poznanie nazw miejsc, w których mieszkają zwierzęta na wsi: obora, stajnia, kurnik, chlew;
• Rozmowa na temat właściwości zdrowotnych produktów mlecznych. Używanie pojęcia: nabiał;
• Dowiedzenie się, które zwierzęta są ssakami, i co je wyróżnia;
• Wykonanie makiety wiejskiej zagrody;
• Posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 5. Tworzy zbiory pięcioelemntowe.
• Wykonywanie ćwiczeń usprawniających koordynację ruchową. Dostosowanie ruchów do słuchanej melodii.

Tydzień 2.: U rolnika na wsi

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie znaczenia pracy rolnika oraz maszyn używanych na gospodarstwie dawniej i dziś;
• Używanie nazw pór dnia: świt, ranek, południe, popołudnie, zmierzch, wieczór;
• Przyporządkowywanie czynności rolnika do pór roku;
• Dowiedzenie się, jak i dzięki komu powstaje chleb (rolnik, młynarz, piekarz) oraz jak wyglądały młyny dawniej i dziś;
• Rozpoznawanie wybranych produktów zbożowych;
• Utrwalenie kierunków: do przodu, do tyłu, w prawą stronę, w lewą stronę;
• Ćwiczenia usprawniające aparat mowy.

Tydzień 3.: Dbamy o środowisko

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat, jak dbać o środowisko i dlaczego segregowanie śmieci jest takie ważne;
• Dowiedzenie się, skąd się bierze prąd i co robić, by go oszczędzać;
• Kreślenie po śladzie i rysowanie w tunelu szlaczków i kształtów literopodobnych;
• Wykonanie pracy plastycznej techniką kolażu;
• Używanie pojęć fauny i flory, klasyfikowanie zwierząt i roślin według wybranej cechy.

Tydzień 4.: Polska-moja ojczyzna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Rozmowa o Polsce i Europie. Zastanowienie się, co to znaczy być Polakiem;
• Poznanie wybranych legend związanych z powstaniem państwa polskiego, z Krakowem i Warszawą;
• Dowiedzenie się, co znaczą pojęcia: stolica, ojczyzna, kraj, naród oraz jak wyglądają polskie godło i flaga;
• Nauka śpiewu hymnu polskiego, słuchanie hymnu Unii Europejskiej;
• Wskazywanie na mapie Polski jej głównych rzek i miast, wskazywanie Polski na mapie Europy;
• Kreślenie kształtów literopodobnych.