Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUCHY-wychowawca mgr Ewa Bieniek

Październik 2019

 

Tydzień 1.: Warzywa

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
• Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.

Tydzień 2.:Jesienią w parku- zwierzęta w parku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
• Rozpoznawanie i nazywanie skarbów jesieni.
• Zachęcanie do jesiennych spacerów

Tydzień 3.: Las jesienią- zwierzęta w lesie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
• Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las.
• Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

Tydzień 4.: Przygotowania do zimy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Określanie cech jesiennego zimowego krajobrazu.
• Poznawanie środowiska i warunków życia zwierząt zimą.
• Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.