Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUCHY-wychowawca Monika Szlagor

 

MAJ 2018

Tydzień 1.: Wiosenna łąka

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące.
• Przezwyciężanie lęku, uprzedzeń i niechęci do owadów.

Tydzień 2.: ZWIERZĘTA DOMOWE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozwijanie wiedzy na temat roli psa w życiu człowieka.
• Kto leczy zwierzęta?
• Zwierzę- istota czująca.

Tydzień 3.: MAMA I TATA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Budzenie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców.
• Poznanie codziennych obowiązków domowych rodziców.
• Wymienianie imion mamy i taty. Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych wspólnych zajęć z rodzicami.

Tydzień 4.: ŚWIĘTO DZIECI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Omówienie praw dzieci.
• Rozwijanie wiedzy na temat zmian zachodzących w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu.
• „Mój kolega na innym kontynencie”- pogadanka