Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUCHY-wychowawca mgr Ewa Bieniek

GRUDZIEŃ 2018

 

Tydzień 1.: GDY ODWIEDZI NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych.
• Poznaje strój Mikołaja.
• Kształcenie wyobraźni twórczej. Rozwijanie poczucia
rytmu.

 

Tydzień 2.:CHOINKOWE OZDOBY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Zapoznaje się ze zwyczajami tradycyjnymi ozdobami świątecznymi
• Uczy się i śpiewa kolędy.
• Wykonuje proste ozdoby choinkowe.

 

Tydzień 3.: SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Rozumienie znaczenia świąt Bożego Narodzenia.
• Poznawanie zwyczaju pozostawiania wolnego nakrycia dla niespodziewanego gościa.
• Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.

 

Tydzień 4.: TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Rozumie konieczność ciepłego ubierania się zimą.
• Zapoznaje się z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
• Rozumie niebezpieczeństwa związanego ze spadającymi z dachów soplami.