Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUCHY-wychowawca Monika Szlagor

Październik 2017

 

 

Tydzień 1.: Warzywa

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
 • Zachęcanie do zjadania surowych warzyw jako źródła witamin.

 

Tydzień 2.:Jesienią w parku- zwierzęta w parku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie skarbów jesieni.
 • Zachęcanie do jesiennych spacerów

 

Tydzień 3.:  Las jesienią- zwierzęta w lesie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZ

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 • Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.

 

Tydzień 4.: Przygotowania do zimy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Określanie cech jesiennego zimowego krajobrazu.
 • Poznawianie środowiska i warunków życia zwierząt zimą.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.