Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUCHY-wychowawca mgr Ewa Bieniek

KWIECIEŃ 2020

 

Tydzień 1.: U rolnika na wsi

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt gospodarczych.
• Rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami.
• Poznanie pracy rolnika. Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.

 

Tydzień 2.: Dbamy o środowisko

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozumienie czym jest czyste powietrze.
• Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty w lesie.
• Poznanie znaczenia ruchu, dbania o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia.

Tydzień 3.: Polska- moja ojczyzna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
• Zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło.

Tydzień 4.: Lubimy książki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE: 
• Zapoznanie z ulubionymi książkami dzieci,
• Poznanie pracy bibliotekarza,
• Poznanie etapów tworzenia książki.