Cele zajęć

 

Klub Dziecięcy opiekun dziecięcy:  Kamila Telej

PAŹDZIERNIK 2018

ZADANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

 

1. Jesień w sadzie i ogrodzie.
• Poznawanie określeń: duży, mały w toku zabaw,
• Rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności słownej,
• Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki,
• Rozwijanie sprawności manualnych podczas naklejania na kartkę gotowych elementów,

2. Jak jeż przygotowuje się do zimy.
• Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnych środowiskach,
• Stymulowanie rozwoju mowy dziecka,
• Rozwijanie koncentracji uwagi, mowy i pamięci,

3. Co z czego otrzymujemy.
• Poznanie etapów otrzymywania chleba,
• Poznanie wybranego zboża-żyta,
• Utrwalenie pojęć: cicho, głośno,
• Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,

4. Poczta.
• Poznanie zasad wrzucania listów do skrzynki pocztowej,
• Zastosowanie w zabawie posiadanych umiejętności i zdobytej wiedzy,
• Rozwijanie słuchu muzycznego