Cele zajęć

 

Klub Dziecięcy opiekun: Justyna Juraszek, Kamila Telej

PAŹDZIERNIK
Zadania opiekuńczo-wychowaczo-dydaktyczne

1.Jesień w sadzie i w ogrodzie.
Poznawanie określeń: duży.mały w toku zabaw,
Rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności słownej,
Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki,
Rozwijanie sprawności manualnych podczas naklejania na kartkę gotowych elementów ,

2.Jak jeż przygotowuje się do zimy.
Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnych środowiskach,
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka,
Rozwijanie koncentracji uwagi,mowy i pamięci,

3.Co z czego otrzymujemy.
Poznanie etapów otrzymywania chleba ,
Poznanie wybranego zboża-żyta,
Utrwalenie pojęć : cicho ,głośno,
Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,

4.Poczta.
Poznanie zasad wrzucania listów do skrzynki pocztowej
Zastosowanie w zabawie posiadanych umiejętności i zdobytej wiedzy,
Rozwijanie słuchu muzycznego