Cele zajęć

 

Klub Dziecięcy opiekun dziecięcy:  Kamila Telej

GRUDZIEŃ

ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

1. Nasza grupa

• zachęcanie do wspólnej zabawy,
• rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
• rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich przeznaczenia,
• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech,

2. Pierwszy śnieg

• zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
• rozwijanie sprawności rąk,
• rozwijanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów,
• rozwijanie pamięci,

3. Nasza rodzina

• poznanie tradycji ubierania choinki,
• rozwijanie pamięci,
• rozwijanie umiejętności wokalnych i ruchowych,
• rozwijanie sprawności manualnych,
• przybliżenie tradycji dzielenia się opłatkiem,