Cele zajęć

 

Klub Dziecięcy opiekun: Justyna Juraszek, Kamila Telej

GRUDZIEŃ 2017

 

Zadania opiekuńczo-wychowaczo-dydaktyczne

1.Spotkanie ze smokiem.
Poznawanie charakterystycznych zwierząt i ich wyglądu,
Uważnie słuchanie utworu,
Rozwijanie wyobraźni twórczej i aktywności słownej,
Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem treści piosenki,
Rozwijanie sprawności manualnych podczas naklejania na kartkę gotowych elementów ,

2.Urządzenia elektryczne.
Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi ,
Zaznajamianie z przedmiotami coodziennego użytku,
Manipulowanie figurami geometrycznymi,
Pokazanie ,jak należy korzystać z latarki,
rozwijanie koncentracji uwagi,mowy i pamięci,

3.Nadchodzą święta.
Poznawanie tradycji związanych ze świętami BOŻEGO NARODZENIA ,
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka,
Słuchanie kolęd (nagrania)
Rozwijanie sprawności manualnych
Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami,