Cele zajęć

 

Klub Dziecięcy opiekun:  Kamila Telej, Eliza Kręcichwost

MAJ 2018

 

1. Muzyka jest wszędzie
Poznanie wybranych instrumentów;
Dziecko potrafi poruszać się szybko lub wolno, w zależności od rytmu muzyki;
Utrwalenie znaczenia słów: szybko, wolno, głośno, cicho;
Zapoznanie ze śpiewającymi zwierzętami;
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka;

2. Zawody rodziców
Poznanie różnych zawodów;
Utrwalenie znajomości imienia i nazwiska;
Dziecko wie co robi fryzjer, pielęgniarka, listonosz, krawiec
i sklepowa;
Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 4;
Dziecko mówi wyraźnie;

3. Mój dom, moja miejscowość
Poznanie domów zwierząt, określenie wyglądu własnego domu;
Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej;
Dziecko próbuje oceniać zachowania bohaterów bajek;
Rozwijanie umiejętnościprawidłowego posługiwania się przyimkami;
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka;

4. Moi rodzice
Umuzykalnianie dzieci;
Dziecko wypowiada się na dany temat;
Liczenie w zakresie 4;
Rozwijanie sprawności manualnej;
Dziecko potrafi bawić się z rodzicami;