Cele zajęć

 

Klub Dziecięcy opiekun: Justyna Juraszek, Kamila Telej

CZERWIEC 2017

 

CELE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

1. Jesteśmy podobni
Dziecko potrafi odpowiadać na pytania;
Dziecko potrafi śpiewać;
Zapoznanie z otaczającą przyrodą;
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka;

2. Zabawa na łące i w lesie
Dziecko potrafi śpiewać piosenkę;
Rozwijanie sprawności manualnej;
Dziecko rozpoznaje dzięcioła;
Dziecko rozpoznaje i nazywa większość kolorów;
Dziecko mówi wyraźnie;

3. Wakacyjne podróże
Dziecko zna różne środki lokomocji;
Rozwijanie mowy dziecka;
Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce;
Dziecko stosuje słowa: wysoko, nisko oraz wyżej, niżej;
Dziecko mówi wyraźnie;