Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUSZKI-wychowawca mgr Eliza Kubica

MAJ  2019

 

Tydzień 1.: CO SIĘ DZIEJE NA WIEJSKIM PODWÓRKU?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka.
• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt dorosłych i młodych.
• Poznanie produktów, które powstają z mleka. Rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zdrowia.

Tydzień 2.: WSZĘDZIE WIOSNA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące.
• Przezwyciężanie lęku, uprzedzeń i niechęci do owadów.

Tydzień 3.: POJAZDY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 
• Rozpoznawanie i nazywanie samochodów: osobowych, ciężarowych i ratowniczych.
• Rozpoznawanie pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych.
• Rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze. Grupowanie obrazków rowerów na dziecięce i przeznaczone dla osób dorosłych.

Tydzień 4.: DZIEŃ MAMY I TATY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Budzenie uczucia szacunku i przywiązania do rodziców.
• Poznanie codziennych obowiązków domowych rodziców.
• Wymienianie imion mamy i taty. Swobodne wypowiedzi na temat ulubionych wspólnych zajęć z rodzicami.