Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Grupa: MALUSZKI-wychowawca Ewa Bieniek

CZERWIEC 2017

Tydzień 1.: Dzień dziecka

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz reguł zabawy.
• Utrwalanie poznanych w ciągu roku zabaw ze śpiewem.

Tydzień 2.: Lubimy czytać książki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozwijanie zainteresowania książką.
• Wdrażanie do szanowania książek.
• Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek. Przyporządkowywanie charakterystycznych elementów do bajkowej postaci, np. Czerwony Kapturek – wilk, koszyczek.

Tydzień 3.: Nadchodzi lato

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
• Poznanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
• Utrwalenie znajomości kolorów podstawowych i pochodnych.

Tydzień 4.: Wakacje

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Poznawanie wybranych regionów Polski: morze, góry;
• Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi – budowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały dla otoczenia.
• Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie. Porównywanie liczebności zbiorów – posługiwanie się określeniami: mniej, więcej, o (1, 2) mniej/więcej.