Certyfikaty

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA „SMYK”

posiada wiele wyróżnień i certyfikatów stawiących kwintesencję osiągnięć PRZEDSZKOLA oraz potwierdzających udział w poszczególnych przedsięwzięciach i projektach realizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
wyróżniło nas za udział w projekcie
ENTER YOUR FUTURE  zorganizowany przez
Komitet Narodowy AIESEC POLSKA

Za wspaniałą atmosferę, gościnność oraz organizację pracy i czasu naszych gości  z Australii i Indonezji.