Dzień Ligi Ochrony Przyrody

29 stycznia 2018

12.01.2018

 DZIEŃ LIGI OCHRONY PRZYRODY

Przedszkolaki w tym dniu uczestniczyły w warsztatach ekologicznych pt:”BUDUJEMY KARMNIKI DLA PTAKÓW”