Kadra Przedszkola

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor przedszkola
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor przedszkola
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
  Kierunek: Wychowanie plastyczne
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji 
  Instytut Nauk o Edukacji
  Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Nauk Społecznych
  Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Patologii Zachowań
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Instytut Edukacji Ustawicznej 
  Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą

 

 

Nasi nauczyciele

 

 • Dorota Wolf
  Dorota Wolf
  Kierownik Przedszkola
 • Katarzyna Maślanka
  Katarzyna Maślanka
 • Kamila Wiśniowska
  Kamila Wiśniowska
 • Monika Szlagor
  Monika Szlagor
 • Justyna Juraszek
  Justyna Juraszek
Dorota Wolf
Kierownik Przedszkola
 • Studium Nauczycielskie w Kętach
  Kierunek: Wychowanie Przedszkolne
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  Kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Studia Podyplomowe w zakresie przedmiotu Matematyka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Instytut Edukacji Ustawicznej
  Studia Podyplomowe w zakresie Organizacja i zarządzanie w oświacie
Katarzyna Maślanka
 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku­-Białej
  Kierunek: Pedagogika
 • Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
  Studia licencjackie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Kierunek: Pedagogika specjalna
  Specjalność: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  Studia magisterskie
Kamila Wiśniowska
 • Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
  Kierunek: Turystyka i Rekreacja
  Studia Licencjackie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
  Studia Magisterskie
Monika Szlagor
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku­-Białej
  Kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
  Studia licencjackie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  Kierunek: Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna
  Studia magisterskie
 • Akademia Techniczno ­ Humanistyczna w Bielsku-­Białej
  Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii z Komunikacją Alternatywną
Justyna Juraszek
 • Technikum Uzupełniające nr 4 w Bielsku-Białej
 • Szkoła Policealna TEB Edukacja
  Specjalność: Opiekunka dziecięca