Lipiec w Smyku

4 lipca 2018

Lipiec w SMYKU:
„ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY”
W wakacje dzieci bawią się kolorami , a w jaki sposób, przedstawia poniższy opis zajęć: ZAPRASZAMY !!!

I Tydzień: CZERWONY; II Tydzień: POMARAŃCZOWY; III Tydzień:ŻÓŁTY; IV Tydzień: ZIELONY

PONIEDZIAŁKI
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DOTYCZĄ OMAWIANEGO KOLORU W DANYM TYGODNIU

– rozmowa kierowana z dziećmi ;
– zajęcia multimedialne;
– czytanie bajek;
– zagadki i rebusy;
– piosenki i tańce;
– zabawy matematyczne;
– ,,Skarby …(kolor tygodnia) skrzyni”– zabawy dydaktyczne;

WTORKI
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DOTYCZĄ OMAWIANEGO KOLORU W DANYM TYGODNIU
– zabawy badawcze;
– zabawy plastyczne z kolorem;
– jak powstaje ten kolor, mieszanie kolorów;
– prace plastyczne;

ŚRODY
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DOTYCZĄ OMAWIANEGO KOLORU W DANYM TYGODNIU
– gry i zabawy ruchowe;

CZWARTKI
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DOTYCZĄ OMAWIANEGO KOLORU W DANYM TYGODNIU
– wycinanki;
– wydzieranki;
– wyklejanki z papieru, plasteliny;

PIĄTKI
WSZYSTKIE ZAJĘCIA DOTYCZĄ OMAWIANEGO KOLORU W DANYM TYGODNIU
– kolorowy dzień;
– degustacje kulinarne owoców i warzyw;