Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA 

KLUBU DZIECIĘCEGO:

8.00 – 9.30 Schodzenie się dzieci do klubu.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabiegi higieniczne.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 – 9.45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9.45 – 11.15 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu (jeżeli są do tego warunki pogodowe), zabawy integracyjne, zajęcia wg programu indywidualnego .

11.15 – 11.30 Przygotowania do obiadu.

11.30 – 12.00 Obiad.

12.00-12.15 Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.15 – 14.30 Zajęcia wyciszające, kołysanie, odpoczynek i sen.

14.30 – 15.00 Podwieczorek.

15.00 – 16.00 Zabawy integracyjne, edukacyjne, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w kącikach .