SMYKowy Zawrót Głowy

 

MULTIMEDIALNY ŚWIAT SMYKA

PROWADZI – p. E. BIENIEK

Celem zajęć jest pobudzanie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Okres ten bowiem, jest najbardziej intensywnym czasem rozwoju procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga i myślenie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

PROWADZI – p. E. BIENIEK

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

ZAJĘCIA KULINARNE

PROWADZI – p. E. BIENIEK, M. SZLAGOR

Celem zajęć jest stworzenie dziecku możliwości do działania kulinarnego, wyrabiania postawy racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków, czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku.

PROGRAMOWANIE

PROWADZI – p. M. SZLAGOR

Celem zajęć stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną, zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się, wspomaganie dzieci w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

KLUB KSIĄŻKI

PROWADZI – p. M. SZLAGOR, E.BIENIEK

Celem zajęć  propagowanie czytania wśród dzieci, które  rozbudza  wyobraźnię, pozwala kształtować kodeks moralny i etyczny, a także sprzyja poznawaniu świata. Czytając z dzieckiem książki, możemy z nim spędzać czas w najbardziej pożyteczny sposób. Przekazujemy najmłodszym swoje systemy wartości, rozwijamy ich uczucia wyższe i przygotowujemy do życia w społeczeństwie.