SMYKowy Zawrót Głowy

ŚWIAT MAŁYCH ODKRYWCÓW

raz w miesiącu – prowadzi Monika Szlagor

Celem zajęć jest budzenie zainteresowania otaczającym światem i kształtowanie pożądanych postaw wobec niego. Poprzez połączenie zabawy i nauki wykorzystując różne formy warsztatowe dzieci mają możliwość zrozumieć zjawiska przyrodnicze i dowiedzieć się ,,jak to działa”.

MULTIMEDIALNY ŚWIAT SMYKA

2 razy w miesiącu – prowadzi Katarzyna Maślanka

Celem zajęć jest pobudzanie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Okres ten bowiem, jest najbardziej intensywnym czasem rozwoju  procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga i myślenie.

BAJKOTERAPIA

raz w miesiącu – prowadzi Kamila Wiśniowska

Celem zajęć jest dostarczenie dziecku wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania. Dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi samo stawić czoła problemom.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-MANUALNE Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH TECHNIK

dwa razy w miesiącu  – prowadzi Kamila Telej

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

AKADEMIA MAŁEGO SPORTOWCA

dwa razy w miesiącu – prowadzi Katarzyna Maślanka i Kamila Wiśniowska

Celem zajęć jest rozwój motoryki, koordynacji ruchowej oraz kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej. W wieku przedszkolnym u dzieci zaczyna się żywy i wielokierunkowy rozwój ruchowy. Dzieci są bardzo podatne na kształtowanie się nawyków niezbędnych dla zdrowia, właściwego rozwoju, sprawności fizycznej i zdolności ruchowych.

SMYKOWA MĄDRA GŁOWA

raz w miesiącu – prowadzi Kamila Wiśniowska

Celem zajęć jest edukacja matematyczna mająca przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez samodzielne działanie.