SMYKowy Zawrót Głowy

ŚWIAT MAŁYCH ODKRYWCÓW

dwa  w miesiącu – prowadzi p. Monika Szlagor

Celem zajęć jest budzenie zainteresowania otaczającym światem i kształtowanie pożądanych postaw wobec niego. Poprzez połączenie zabawy i nauki wykorzystując różne formy warsztatowe dzieci mają możliwość zrozumieć zjawiska przyrodnicze i dowiedzieć się ,,jak to działa”.

MULTIMEDIALNY ŚWIAT SMYKA

1 razy w miesiącu – prowadzi p.Ewa Bieniek

Celem zajęć jest pobudzanie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Okres ten bowiem, jest najbardziej intensywnym czasem rozwoju  procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga i myślenie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-MANUALNE Z WYKORZYSTANIEM NIETYPOWYCH TECHNIK

dwa razy w miesiącu  – prowadzi p. Ewa Bieniek

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

ZAJĘCIA KULINARNE

raz w miesiącu – prowadzi Kamila Wiśniowska

Celem zajęć jest stworzenie dziecku możliwości do działania kulinarnego, wyrabiania postawy racjonalnego odzywiania i higieny przyrządzania posiłków, czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz zdobywanie nowaych doświadczeń za pomocą zmysłu, smaku, zapachu i dotyku.