SMYKowy Zawrót Głowy

SMYKowy ZAWRÓT GŁOWY

 

EKSPERYMENTY ,,MAŁEGO SMYKA”

PROWADZI – p. E. BIENIEK

Celem zajęć jest budzenie zainteresowania otaczającym światem i kształtowanie pożądanych postaw wobec niego poprzez połączenie zabawy i nauki, wykorzystując różne formy warsztatowe. Dzieci mają możliwość zrozumieć zjawiska przyrodnicze i dowiedzieć się ,,jak to działa”.

MULTIMEDIALNY ŚWIAT SMYKA

PROWADZI – p. E. BIENIEK

Celem zajęć jest pobudzanie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Okres ten bowiem, jest najbardziej intensywnym czasem rozwoju procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga i myślenie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

PROWADZI – p. E. KUBICA

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

ZAJĘCIA KULINARNE

PROWADZI – p. E. KUBICA

Celem zajęć jest stworzenie dziecku możliwości do działania kulinarnego, wyrabiania postawy racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków, czerpania radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku.

PROGRAMOWANIE

PROWADZI – p. M. SZLAGOR

Celem zajęć stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną, zainteresowanie dzieci rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami komunikowania się, wspomaganie dzieci w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

JOGA

PROWADZI – p. M. SZLAGOR

Celem zajęć jest wykonywanie ćwiczeń relaksacyjno – koncentracyjnych, które wspomagają uzyskanie możliwie najwyższej sprawności fizycznej i psychicznej małego organizmu dziecka.

ZAJĘCIA SPORTOWE – W GÓRACH NA SPORTOWO

,,SPORT TO ZDROWIE – KAŻDY SMYK CI TO POWIE”

PROWADZĄ – WSZYSTKIE PANIE

Celem zajęć jest kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej oraz zapoznanie ze sportami, które można uprawiać w górach, poznanie zasad ich uprawiania oraz nabywanie nawyku czynnego wypoczynku na łonie natury.