Tygodniowy PLAN ZAJĘĆ

Grupa: STARSZAKI

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK
7:00 – 9:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 10:30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy
10:30 – 11:00 Dogoterapia (co dwa tygodnie)*
10:30 – 11:00 Akademia Małego Sportowca (co dwa tygodnie)
11:00 – 11:30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy
11:30 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:30 Zabawy integracyjne, zajęcia skierowane na indywidualne potrzeby dziecka
13:30 – 14:00 Bajkoterapia (raz w miesiącu)
14:00 – 14:45 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
14:45 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

WTOREK
7:00 – 9:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy
11:00 – 11:30 Zajęcia plastyczne (co dwa tygodnie)
11:00 – 11:30 Multimedialny świat Smyka (raz w miesiącu)
11:00 – 11:30 Smykowa mądra głowa (raz w miesiącu)
11:30 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:30 Zabawy integracyjne, zajęcia skierowane na indywidualne potrzeby dziecka
13:30 – 14:00 Język angielski
14:00 – 14:45 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
14:45 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

ŚRODA
7:00 – 9:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy
11:00 – 11:30 Gimnastyka ogólnorozwojowa
11:30 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
13:00 – 13:30 Język angielski
13:30 – 14:45 Zabawy integracyjne, zajęcia skierowane na indywidualne potrzeby dziecka
14:45 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

CZWARTEK
7:00 – 9:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy
11:00 – 11:30 Zajęcia rytmiczne
11:30 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:30 Zabawy integracyjne, zajęcia skierowane na indywidualne potrzeby dziecka
13:30 – 14:00 Język angielski
14:00 – 14:45 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
14:45 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

PIĄTEK
7:00 – 9:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
9:30 – 10:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Zajęcia cykliczne
11:00 – 11:30 Świat małego odkrywcy (raz w miesiącu)
11:30 – 12:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy,
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:30 Spacery, zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw
13:30 – 14:45 Zabawy integracyjne, zajęcia skierowane na indywidualne potrzeby dziecka
14:45 – 15:15 Podwieczorek
15:15 – 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

*Dogoterapia (10.10, 24.10, 14.11, 28.11, 12.12, 09.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06, 19.06)