Tygodniowy plan zajęć

Tygodniowy Plan Zajęć:

 

,,WSZYSCY SĄ, WITAMY WAS…”
7.30 – 8.45 Przyjmowanie dzieci.
Indywidualne kontakty opiekunek z rodzicami, zabawy dowolne.

 

8.45 – 9.00 Przygotowania do śniadania, czynności higieniczne.
9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 – 9.45 Czynności higieniczne po śniadaniu.

 

,,BO FANTAZJA JEST OD TEGO, ABY BAWIĆ SIĘ NA CAŁEGO”
9.45 – 11.15 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu (jeżeli są do tego warunki pogodowe), zabawy integracyjne, zajęcia wg programu indywidualnego .

11.15 – 11.30 Przygotowania do obiadu, czynności higieniczne.
11.30 – 12.00 Obiad.

12.00-12.15 Czynności higieniczne po obiedzie, toaleta, przygotowanie dzieci do snu.

 

,,ACH ŚPIJ, BO WŁAŚNIE…”
12.15 – 13.45 Sen.

13.45 – 14.00 Ubieranie dzieci, przygotowania do podwieczorku, czynności higieniczne
14.00 – 14.15 Podwieczorek.

 

KAŻDY MA JAKIEGOŚ BZIKA, KAŻDY JAKIEŚ HOBBY MA…”
14.15 – 16.30 Zabawy  integracyjne,  edukacyjne,  ruchowe, dowolne w kącikach .
Indywidualne kontakty opiekunek z rodzicami,