Tygodniowy plan zajęć

RAMOWY PLAN DNIA KLUBU DZIECIĘCEGO

 

8.00 – 8.45 Schodzenie się dzieci do klubu na piętrze
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabiegi higieniczne.

8.45 – 9.00 Przygotowania do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 – 9.45 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9.45 – 11.15 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu (jeżeli są do tego warunki pogodowe), zabawy integracyjne, zajęcia wg programu indywidualnego .

11.15 – 11.30 Przygotowania do obiadu.

11.30 – 12.00 Obiad.

12.00-12.15 Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.15 – 13.45 Zajęcia wyciszające, kołysanie, odpoczynek i sen.

13.45 – 14.00 Przygotowania do podwieczorku.

14.00 – 14.15 Podwieczorek na jadalni.

14.15 – 16.00 Zabawy integracyjne, edukacyjne, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w kącikach .