Zmysłolandia

8 listopada 2017

„ZMYSŁOLANDIA”

-czyli poznawanie zmysłami jako sensoryczne podejście do plastyki.
Działania zmysłami sprzyjają relaksacji, a także rozwojowi dzieci.
Na zajęciach używamy produktów spożywczych, uprzedzamy, że na nich można , a nawet trzeba się pobrudzić !