Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Dziecko bardzo szybko rośnie. W tym czasie nie można zaniedbać jego sprawności ruchowych. Jest to bardzo ważne, od tego zależy jego rozwój fizyczny. Przedszkolaki wręcz rwą się do tego, by móc się rozwijać. Wciąż potrzebują ruchu. To właśnie wtedy ich ruch staje się coraz bardziej skoordynowany. Nic, więc dziwnego, że wiek przedszkolny jest nazywany złotym wiekiem motoryczności dziecka.
Trzeba uważać, gdyż maluszek jest bardzo delikatny. Jego kości są bardzo elastyczne. Ma to swoje zalety. Są one bardziej odporne na wstrząsy i złamania. Niestety mogą ulec zniekształceniu. Warto więc wiedzieć, jak przebiega rozwój motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym, aby nie stawiać przedszkolakom zbyt trudnych do przeskoczenia poprzeczek.

 

gimnastyka

Jak zatem zaspokoić potrzebę ruchu? Najrozsądniejszym wyjściem wydają się w tym przypadku organizowane przez przedszkole zabawy ruchowe. Dobrze dobrane ćwiczenia znacznie poprawiają sprawność malucha, a przy tym zwiększa się ilość przepływającej krwi. Zabawy i ćwiczenia ruchowe muszą być tak dobrane, by dziecko dało sobie z nimi radę.

Przy organizowaniu gimnastyki, pamiętamy o paru praktycznych radach. Przede wszystkim nie może być ona traktowana jako obowiązek, lecz jako zabawa. Dziecko powinno mieć zapewnione wiele swobody.

Zabawy na świeżym powietrzu sprzyjają nie tylko rozwojowi ruchowemu, ale także uodparniają na choroby. Dziecko zażywa, bowiem kąpieli powietrznych, czyli jest na świeżym powietrzu niezależnie od pory roku. Ważne jest, aby zażywając takich kąpieli maluszek był dobrze ubrany. Nie może się przeziębić, ani przegrzać. W ten sposób na pewno nie uchroni się przed chorobą.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecka. Najważniejszym zadaniem przedszkola w tym czasie jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwości rozwojowych. Stymulowanie i pobudzanie tego rozwoju odbywa się poprzez właściwe stosowanie formy ruchu. Gimnastyka korekcyjna, jest szeroko rozumianą formą zajęć profilaktycznych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 minut.

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Właściwe i w odpowiednim czasie podjęte działania korekcyjne zapobiegają powstawaniu, pogłębianiu i utrwalaniu się wady postawy i wynikającym w następstwie tego schorzeniom organizmu.

Cele ogólne:

  • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe
  • Działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy
  • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała
  • Zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała
  • Zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.

Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia:
ogólnorozwojowe, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające)