Słówka z j. angielskiego

 

CLASSROOM LANGUAGE – JĘZYK POLECEŃ W KLASIE

Sit down – usiądź
Stand up – wstań
Quiet, please – proszę o ciszę
Make a circle – zróbcie kółeczko
Come with me – chodź ze mną
Let’s play a game – zagrajmy w grę
Sing with me – zaśpiewaj ze mną
Let’s watch – obejrzyj film
Say with me – powiedz ze mną
Repeat, please – powtórz proszę
Draw – narysuj
I am hiding – chowam się
Who is this? – kto to jest
Where is…? – gdzie jest…?

WEATHER – POGODA

What is the weather like today? – jaka jest dziś pogoda?
It is… – jest…
Stormy – burzowo
Cloudy – pochmurno
Partly cloudy – częściowo zachmurzone
Sunny – słonecznie
Snowy – śnieżnie
Windy – wietrznie
Rainy – deszczowo

Podstawowe słownictwo służące do przedstawiania się, funkcjonowania w klasie, kolory, opis pogody, tworzenie liczny mnogiej rzeczowników policzalnych, dopełniacz saksoński, świętowanie urodzin, zabawki, zabawy na świeżym powietrzu, podróżowanie i środki transportu.

PIOSENKI:

Bounce Patrol- What color am I wearing
Bounce Patrol – Old McDonald had a farm
Bounce Patrol – ABC ANIMALS
Bounce Patrol – ABC Occupations
Hokey Cokey
Head, shoulders, knees and toes
Bounce Patrol – Jingle Bells
Bounce Patrol – Finger Family