Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

KWIECIEŃ 2020
Grupa: ZERÓWKA
Wychowawca: Monika Szlagor

Tydzień 1.: Oznaki wiosny

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowy o wiosennych zmianach pogody – powracających ptakach, pierwszych kwiatach, pączkach na drzewach i baziach;
• Obserwowanie przyrody, odszukiwanie oznak nadchodzącej wiosny;
• Utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia;
• Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia „W marcu jak w garncu”;
• Poznanie litery g, G jak garnek lub Gutek. Wysłuchiwanie głoski g na początku i w środku wyrazów;
• Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G.

Tydzień 2.: Wszystko rośnie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat tego, co rośnie wiosną;
• Poznanie wiosennych kwiatów, dowiedzenie się, że niektóre kwiaty wyrastają z cebulek;
• Omówienie wyglądu kwiaciarni oraz zajęcia pracujących tam osób;
• Zastanowienie się, co jest potrzebne do życia roślinom;
• Poznanie litery c, C jak cebula lub Celina,
• Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C.

Tydzień 3.: Pracowita wiosna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat wiosennych porządków;
• Poznanie przedmiotów, dzięki którym możemy posprzątać w domu, oraz tych, które pomogą w pracach porządkowych w ogrodzie;
• Poznanie zastosowania szklarni w ogrodzie, poszerzenie słownika czynnego;
• Poznanie wyglądu popularnych wiosennych ptaków: bociana, jaskółki, kukułki i skowronka, obserwowanie zachowania ptaków i wypatrywanie ich gniazd podczas spacerów;

Tydzień 4. I 5.: Święta Wielkanocne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat Świąt Wielkanocnych;
• Omówienie polskich zwyczajów wielkanocnych oraz symboliki produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyku;
• Poznanie znaczenia słów: tradycja, pisanka, kraszanka. Poszerzanie słownika czynnego dziecka;
• Poznanie różnych sposobów ozdabiania jaj wielkanocnych;
• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7, rozwiązywanie prostych zadań z treścią;
• Samodzielne tworzenie ozdób na wielkanocny stół, zdobienie pisanek.