Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI , ZERÓWKA, Wychowawca: Kamila Wiśniowska

MAJ  2018

STARSZAKI

Tydzień 1.: Jak powstaje książka?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowy na temat dlaczego warto czytać książki;
• Dowiedzenie się, jak powstaje książka i czym zajmują się: autor, redaktor, grafik i drukarz;
• Poznanie nowych pojęć: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura dla dorosłych, encyklopedie, albumy, podręczniki;
• Dowiedzenie się, czym różni się biblioteka od księgarni;
• Samodzielne wykonanie albumu na temat naszego hobby;
• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9, używanie liczebnika głównego i porządkowego 9;
• Uczestniczenie w zabawach muzycznych i rytmicznych, naśladowanie ulubionych bohaterów bajek i baśni.

Tydzień 2.: Na łące

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie ekosystemu łąki, zwrócenie uwagi na jej mieszkańców i rośliny na niej rosnące ;
• Rozwiązywanie zagadek i układanie zdań na temat łąki i stawu;
• Poznanie etapów rozwoju żaby i motyla, a także zwyczajów kreta;
• Wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską „ł”;
• Rysowanie w tunelu i po śladzie. Przeliczanie głosek w wyrazach;
• Odzwierciedlanie układu przestrzennego na kartce. Używanie określeń: na, za, obok, przed, pod, z lewej strony, z prawej strony;
• Odmierzanie odległości między przedmiotami sznurkiem, wykorzystując przy tym pojęcia; krótszy, dłuższy;

Tydzień 3.: Mama i tata

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na tematnaszych rodzin i o tym, jak możemy pomagać w domu, o tym, jakie zawody wykonują nasi rodzice;
• Doskonalenie rozpoznawania figur geometrycznych i układanie ich z patyków;
• Usprawnianie koordynacji ruchowej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała i orientacji we własnym ciele;
• Rozmowa na temat Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz przygotowywanie się do występów przed rodzicami z okazji tego święta.

Tydzień 4.: Zwierzęta

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
• Rozmowa o naszych pupilach: psach i kotach, ich potrzebach i zwyczajach;
• Poznanie pracy weterynarza i dowiedzenie się jak wygląda lecznica dla zwierząt;
• Dyskutowanie o zwierzętach mieszkających w zoo;
• Dowiedzenie się , jak należy się zachowywać w obecności zwierząt, których nie znamy.
• Wskazywanie głoski „z” podczas zabaw słuchowych, wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się tą głoską;
• Rozwiązywanie zagadek na temat naszych ulubieńców, rozpoznawanie głosów zwierząt;
• Ćwiczenie przeliczania elementów zbioru, dodawanie i odejmowanie, a także poznanie cyfry 0 i zbioru pustego.

ZERÓWKA

Tydzień 1.:Jak powstaje książka?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat roli, jaką odgrywają w naszym życiu książki;
• Poznanie różnych rodzajów książek, a także zawodów związanych z ich powstaniem: pisarza, autora, ilustratora, grafika, redaktora, drukarza;
• Dowiedzenie się, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią;
• Zabawy w bibliotekę i księgarnię, wykorzystywanie przy tym symboli monet;
• Poznanie liczby 9, dokładanie i zabieranie elementów ze zbioru, tak aby pozostała ich podana liczba. Nauka pisania cyfry 9;
• Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F.

Tydzień 2.: Na łące

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat łąki i jej mieszkańców;
• Przy pomocy lup obserwowanie i nazywanie zwierząt i roślin zamieszkujących łąkę;
• Szukanie nazw łąkowych roślin w atlasach roślin, stworzenie zielnika;
• Tworzenie pracy z motywem łąki;
• Poznanie zwyczajów kretów i etapu rozwoju żab;
• Poznanie liczby 0. Uczenie się dokładania i zabierania elementów ze zbiorutak, aby zostało ich 0;
• Nauka pisania cyfry 0;
• Poznanie litery ł, Ł jak łapa, Łucja. Wysłuchiwanie głoski ł na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów;
• Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł,

Tydzień 3.: Mama i tata

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat rodziny i zawodów wykonywanych przez rodziców;
• Zastanowienie się, jak można pomagać rodzicom w domowych obowiązkach;
• Rozwiązywanie zagadek na temat urządzeń domowych, czytanie globalne ich nazw;
• Przygotowywanie się do występów przed rodzicami z okazji ich święta;
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy. Przeliczanie ich i porównywanie liczebności zbiorów;
• Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Ł.

Tydzień 4.: Moje zwierzątko

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

• Rozmowa na temat zwierząt, jakie hodujemy w domu lub jakie chcielibyśmy mieć;
• Udawanie zwierzątek podczas zabaw dydaktycznych, muzycznych i ruchowych;
• Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej i głoskowej nazw zwierząt;
• Poznanie pracy weterynarza i dowiedzenie się czym zajmują się w lecznicy weterynaryjnej;
• Zbieranie informacji na temat zwierząt egzotycznych;
• Rozmowa na temat zagrożeń wynikających ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem oraz jak należy się wtedy zachowywać;
• Poznanie liczby10, dokładanie i zabieranie elementów ze zbioru, tak aby pozostała ich podana liczba. Nauka pisania cyfry 10;
• Poznanie litery z, Z, jakzebra, Zenek. Wysłuchiwanie głoski z na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów;
• Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F, Z.