Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI

CZERWIEC 2017
Wychowawca: KATARZYNA MAŚLANKA

Tydzień I: Dzieci lubią się bawić
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• zdobywa informacje na temat wyglądu tradycyjnych strojów i zwyczajów dzieci z różnych stron świata,
• rozumie, że mimo różnic rasowych i kulturowych wszyscy jesteśmy podobni,
• zna swoje prawa i obowiązki,
• przelicza w zakresie 10 i dopełnia liczebność zbioru,
• poszerza wiedzę na temat krajów Europu: Francja, Włochy, Dania,
• wzbogaca słownik o nazwy narodowości: Polak, Japończyk, Innuita, Afrykanin.

Tydzień II: Książki, książeczki
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• poznaje miejsce użyteczności publicznej – bibliotekę,
• poznaje cykl powstawania książki,
• rozumie, że książki dostarczają nam wiedzy i pozwalają miło spędzić czas,
• zna zasady dotyczące korzystania z książek i wie, że należy je szanować,
• rozpoznaje i nazywa bohaterów znanych bajek,
• rozwija słuch fonematyczny poprzez dopowiadanie wyrazów rymujących się.

Tydzień III: Już lato
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie latem – rozkwit przyrody, dojrzewanie owoców sezonowych: maliny, truskawki, czereśnie, agrest, porzeczki, jagody, poziomki,
• dostrzega zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata – tęcza, burza,
• rozpoznaje i nazywa kolory, z których składa się tęcza,
• zna zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy,
• poznaje nazwy miesięcy oraz kolejność ich występowania,
• zapoznaje się ze słowami i melodią piosenki.

Tydzień IV: Wyjeżdżamy na wakacje
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, dziecko:

• rozpoznaje na obrazkach polskie krajobrazy i podaje ich nazwy: morze, góry, jeziora, wieś,
• zna zasady bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce,
• przyporządkowuje dźwięki do miejsca: morze, góry, jezioro, las,
• układa obrazki według chronologii zdarzeń,
• zaznajamia się z naszym systemem pieniężnym,
• doskonali umiejętności rachunkowe związane z wyznaczaniem sumy liczb, rozkładem liczby na składniki będące nominałami polskich monet.