Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI , ZERÓWKA, Wychowawca: Kamila Wiśniowska

 

GRUDZIEŃ 2017

STARSZAKI

Tydzień 1.:  Świąteczne pocztówki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Poznanie elementów, które muszą znaleźć się na kopercie zanim wyślemy list;
 • Poznanie pracy listonosza oraz jak wygląda praca na poczcie;
 • Dowiedzenie się jak dawniej ludzie komunikowali się na odległość, a jak robią to dziś. Jak bezpiecznie korzystać z internetu;
 • Poszerzenie słownika o słowa: procesor, monitor, myszka, klawiatura;
 • Poznanie litery k, wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się na głoskę Wskazywanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie;
 • Wypowiadanie się używając określeń porządkujących kolejność zdarzeń: najpierw, na początku, później, na koniec, na zakończenie;
 • Określanie liczebności zbiorów i wskazywanie, w których jest tyle samo, mniej lub więcej elementów;
 • Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych z przyborami lub bez nich.

Tydzień 2.: Zwierzęta zimą

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Poznanie, jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę;
 • Przygotowanie „smakowitych sopelków” – pokarmu dla ptaków;
 • Łączenie tropów ze zwierzętami, które je zostawiły;
 • Poznanie pracy leśniczego;
 • Opisywanie różnych materiałów, używając pojęć: gładki, szorstki, chropowaty, przyjemny, nieprzyjemny. Doskonalenie umiejętności rozwijania zdania.
 • Wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską u. Przeliczanie sylab w wyrazach;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi: 1,2,3. Układanie rytmów dwu- i trzyelementowych;
 • Dostosowywanie swoich ruchów do zmieniającego się rytmu.

Tydzień 3.:  Świąteczne zwyczaje

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Śpiewanie poznanych kolęd i pastorałek;
 • Przygotowywanie jasełek, recytowanie swoich tekstów, ćwiczenie kolejności pojawiania się postaci na scenie;
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych i usprawniających aparat mowy;
 • Rozwiązywanie zagadek na temat teatru, utrwalanie pojęć: aktor, aktorka, bilet, brawa, oklaski, teatr;
 • Poznanie zwyczaju składania życzeń i ich samodzielne układanie

Tydzień 4.: Spotkanie przy wigilijnym stole

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Poznanie zwyczajów świątecznych i tradycyjnych potraw;
 • Przygotowywanie różnych ozdób choinkowych;
 • Wykonanie makiety szopki bożonarodzeniowej;
 • Klasyfikowanie i przeliczanie wybranych elementów;
 • Doskonalenie umiejętności mierzenia długości łańcucha choinkowego przy użyciu różnych przedmiotów (linijki, butów), posługiwanie się pojęciami: najdłuższy, najkrótszy, średni, najwyższy, najniższy.

ZERÓWKA

Tydzień 1.: Świąteczne pocztówki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Układanie życzeń świątecznych, zrobienie kopert i kartek świątecznych, rozumienie ich przeznaczenia;
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, wskazywania podobieństw i różnic między kartkami świątecznymi;
• Poznanie urzędu pocztowego i pracy listonosza; dowiedzenie się jaką drogę pokonuje list od nadawcy do adresata;
• Dowiedzenie się jak dawniej ludzie komunikowali się na odległość, a jak robią to dziś. Jak bezpiecznie korzystać z internetu;
• Poszerzenie słownika o słowa: listonosz, skrzynka pocztowa, nadawca, adresat;
• Poznanie litery k, K, wysłuchiwanie głoski k na początku, w środku i na końcu wyrazów;
• Próby czytania wyrazów złożonych z poznanych liter: o, a, l, m, e, t, d, i, k.

Tydzień 2.: Zwierzęta zimą

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie, jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę, dowiedzenie się, które zwierzęta zasypiają na zimę;
• Przygotowanie „smakowitych sopelków” – pokarmu dla ptaków;
• Łączenie tropów ze zwierzętami, które je zostawiły;
• Poznanie pracy leśniczego;
• Naśladowanie zwierząt podczas zabaw ruchowych, orientacyjno-porządkowych i przy muzyce klasycznej;
• Nauka rozpoznawania odgłosów ptaków, globalne czytanie ich nazw;
• Klasyfikowanie zwierząt według rodzaju, określanie ich liczby w zbiorze, porównywanie zbiorów;
• Poznanie litery u, U, wysłuchiwanie głoski u na początku, w środku i na końcu wyrazów;
• Próby czytania wyrazów złożonych z poznanych liter: o, a, l, m, e, t, d, i, k, u
• Globalne czytanie wyrazów: ul, Ula.

Tydzień 3.: Świąteczne zwyczaje

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Śpiewanie poznanych kolęd i pastorałek;
• Przygotowywanie jasełek, recytowanie swoich tekstów, ćwiczenie kolejności pojawiania się postaci na scenie;
• Dowiedzenie się , skąd wziął się zwyczaj łamania opłatkiem, kim są kolędnicy, dlaczego na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw;
• Poznanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, stworzenie własnej;
• Czytanie globalne wyrazów: gwiazda, anioł, turoń i kosa.

Tydzień 4.: Spotkanie przy wigilijnym stole

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Poznanie w jaki sposób można pomóc rodzicom w przedświątecznych porządkach;
• Dowiedzenie się, jakie dania powinny znaleźć się na wigilijnym stole;
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich określone cechy;
• Doskonalenie umiejętności przeliczania, odczytywania kodów, porównywania liczebności zbiorów.
• Czytanie globalne wyrazów: bombka, lampki, lameta, gwiazda. Wyodrębnianie głoski na początku wyrazów;
• Przygotowywanie różnych ozdób choinkowych.