Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI , ZERÓWKA, Wychowawca: Kamila Wiśniowska

 

STARSZAKI
Wychowawca: Kamila Wiśniowska

STYCZEŃ/ LUTY 2018

I TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH  29.01-02.02.2018

 • Na feriach witamy – tu o zdrówko dbamy
 • Narciarstwo – samo zdrowie, każdy narciarz ci to powie
 • Hokej – szybko na łyżwy młody kolego, bo to dla ciebie coś zdrowego
 • Skoki narciarskie – kto skacze i biega, ten zdrowy kolega

II TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH   05.02-09.02.2018

 • Ruch to zdrowie – każdy Smyk ci to powie
 • W naszym kinie małym – też o zdrowie dbamy
 • Saneczkarstwo – mali chłopcy i dziewczynki jadą z górki na pazurki
 • Bałwanka lepimy, bo się zimy nie boimy

Tydzień 3.: Karnawał

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji co to jest maska i karnawał;
• Poznanie karnawałowego tańca – samby;
• Samodzielne przygotowanie masek karnawałowych;
• Nauka piosenki „Przedszkolna samba” oraz gry na marakasach i grzechotkach;
• Wskazywanie głoski n w słyszanych wyrazach, wskazywanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską n;
• Różnicowanie głosek p i b w wyrazach;
• Przeliczanie elementów w zbiorach i porównywanie ich liczebności. Używanie pojęć: największy, najmniejszy;

Tydzień 4.: W dawnych czasach i baśniach

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na podstawie tekstów i ilustracji, jak wyglądało życie na Ziemi przed tysiącami lat, czym charakteryzowały się dinozaury, gdzie mieszkali jaskiniowcy;
• Poznanie jak powstawał węgiel i jak jest wykorzystywany, poznanie pracy archeologa;
• Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską s;
• Rysowanie w tunelu szlaczków oraz kształtów literopodobnych;
• Samodzielne przygotowanie instrumentów, wystukiwanie rytmów;
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania;
• Używanie liczebnika głównego i porządkowego 6;

Tydzień 5: Kiedy patrzę w niebo

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
• Rozmowa na temat kosmosu, wypraw kosmicznych, planet i gwiazd;
• Poznanie nazw planet Układu Słonecznego oraz pracy astronoma i astronauty;
• Dowiedzenie się, co można zobaczyć w planetarium;
• Dyskutowanie o tym, jak może wyglądać życie na nieznanej planecie i jak mogą wyglądać jej mieszkańcy;
• Wyszukiwanie w otoczeniu i na ilustracjach przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską r;
• Określanie położenia przedmiotów na kartce, używanie określeń: na środku, na górze, z prawej/ z lewej strony, w lewym górnym rogu itd.;
• Klasyfikowanie figur geometrycznych według dwóch wybranych cech.

 

ZERÓWKA
Wychowawca: Kamila Wiśniowska

STYCZEŃ/ LUTY 2018

I TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH  29.01-02.02.2018

 • Na feriach witamy – tu o zdrówko dbamy
 • Narciarstwo – samo zdrowie, każdy narciarz ci to powie
 • Hokej – szybko na łyżwy młody kolego, bo to dla ciebie coś zdrowego
 • Skoki narciarskie – kto skacze i biega, ten zdrowy kolega

II TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH   05.02-09.02.2018

 • Ruch to zdrowie – każdy Smyk ci to powie
 • W naszym kinie małym – też o zdrowie dbamy
 • Saneczkarstwo – mali chłopcy i dziewczynki jadą z górki na pazurki
 • Bałwanka lepimy, bo się zimy nie boimy

Tydzień 3.: Karnawał

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozmowa na temat balów karnawałowych, przebraniach oraz karnawałowych tańcach;
 • Poznanie karnawałowego tańca – samby;
 • Samodzielne przygotowanie masek karnawałowych;
 • Klasyfikowanie figur geometrycznych oraz przedmiotów związanych z balem, przeliczanie ich;
 • Poznanie litery n, N jak nuta lub Natalka, wysłuchiwanie głoski n na początku, w środku i na końcu wyrazów
 • Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,D, I, K, U, P, Y, B, N.

 

Tydzień 4.:  W dawnych czasach

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozmowa na temat czasów prehistorycznych, jak wyglądała wtedy Ziemia, rośliny i zwierzęta w tym dinozaury;
 • Poznanie jak powstawał węgiel i jak jest wykorzystywany, poznanie pracy archeologa;
 • Poznanie wyglądu i zwyczajów jaskiniowców;
 • Używanie liczebnika głównego i porządkowego 6, nauka pisania cyfry 6;
 • Poznanie litery s, S jak smok i Seweryn. Wysłuchiwanie głoski s na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów;
 • Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,D, I, K, U, P, Y, B, N, S.

 

Tydzień 5.: Kiedy patrzę w niebo

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 • Rozmowa na temat kosmosu, wypraw kosmicznych, planet i gwiazd;
 • Poznanie nazw planet Układu Słonecznego oraz pracy astronoma i astronauty;
 • Dowiedzenie się dlaczego istnieje dzień i noc oraz jak różni się długość cienia rzuconego przez patyk o różnych porach dnia;
 • Dyskutowanie o tym, jak może wyglądać życie na nieznanej planecie i jak mogą wyglądać jej mieszkańcy;
 • Poznanie liczby 7, dokładanie i zabieranie elementów ze zbioru, tak aby pozostała ich podana liczba. Nauka pisania cyfry 7;
 • Poznanie litery r, R jak rakieta i Renata. Wysłuchiwanie głoski r w podanych wyrazach;
 • Próba czytania wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T,D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R.