Tygodniowy PLAN ZAJĘĆ

Grupa: ŚREDNIAKI

 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ – ŚREDNIAKI

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

7.00 – 9.00

 

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

9.00 – 9.30

 

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

 

ŚNIADANIE

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne

Rozmowy z rodzicami

9.30 – 10.00

 

 

ŚNIADANIE

 

ŚNIADANIE

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE

 

ŚNIADANIE

 

ŚNIADANIE

10.00 – 10.30

 

 

J. ANGIELSKI

 

J. ANGIELSKI

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 

ZAJĘCIA

MULTIMEDIALNE

1  raz w m-cu

10.30 – 11.00

 

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZW.

 

DOGOTERAPIA

co dwa tygodnie

 

MALI ODKRYWCY

2 razy w m-cu

 

J. ANGIELSKI

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

11.00 – 11.30

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZW.

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

 

11.30 – 12.00

ZAJĘCIA

KULINARNE

1 raz w m-cu

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

2 razy w m-cu

Spacery                  Zabawy na placu zabaw

 

ZAJĘCIA

TANECZNE

 

Spacery                  Zabawy na placu zabaw

12.00 – 12.30

 

 

OBIAD

 

 

OBIAD

 

 

OBIAD

 

 

OBIAD

 

 

OBIAD

 

12.30 – 14.30

 

Zajęcia rekreacyjne

Odpoczynek

 

Zajęcia rekreacyjne

Odpoczynek

 

Zajęcia rekreacyjne

Odpoczynek

 

Zajęcia rekreacyjne

Odpoczynek

 

Zajęcia rekreacyjne

Odpoczynek

 

14.30 – 15.00

 

 

PODWIECZOREK

 

 

PODWIECZOREK

 

PODWIECZOREK

 

PODWIECZOREK

 

PODWIECZOREK

15.00 – 17.00

 

Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne

Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne

Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne

Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne

Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne