Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

GRUDZIEŃ 2018

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: mgr Patrycja Faruga

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: GUZIKOWY ŚWIAT

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Dostrzega zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
• Określa temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru.
• Klasyfikuje elementy według podanej kategorii potrafi uzasadnić swój wybór
• Dokonuje pomiarów, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy.
• Wie, jak zapobiegać chorobom i rozumie konieczność poddawaniu się leczeniu.
• Przelicza elementy w zakresie 1- 5.

 

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: OPIEKUNOWIE ZWIERZĄT

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Zna warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym.
• Prowadzi obserwacje przyrodnicze.
• Zna wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy.
• Poznaje sposoby przystosowania do zimy wybranych zwierząt.
• Uczy się przestrzegać reguł współżycia w grupie i przezywać sukcesy i porażki.
• Przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność.

 

TRZECI TYDZIEŃ I CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: ROZŚWIETLONA CHOINKA

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.
• Słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.
• Porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy.
• Opowiada o swojej rodzinie. Określa pokrewieństwo.
• Poznaje regionalną sztukę świąteczną. Wykonuje ozdoby świąteczne.
• Śpiewa kolędy. Gra na instrumencie do rytmu piosenki.
• Zna zwyczaje świąteczne.
• Opowiada o tradycjach bożonarodzeniowych obchodzonych w domu rodzinnym.
• Bierze udział w przedstawianiu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.