Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK 2018

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: mgr Patrycja Faruga’

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: Smaki i zapachy Ziemi

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.
• Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.
• Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
• Zakłada hodowlę roślin.
• Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
• Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.
• Tworzy zbiory o podanej liczebności.

 

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: Moja bezpieczna Ziemia

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.
• Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.
• Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.
• Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.
• Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.
• Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: Jesienne dywany

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
• Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
• Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
• Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.

• Dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: Dom – nasz mały świat

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.
• Określa charakter i nastrój muzyki.
• Dostrzega regularność dnia i nocy.
• Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.
• Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.
• Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.