Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ / LUTY 2018

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: mgr Karolina Kłóska

TYDZIEŃ I FERIE

29.01-02.02.2018r

1. Witamy w Ekolandii

2. Ekoartyści

3. Olimpiada sportowa
w Jarzynowie

4. Ziarnko do ziarnka

5. Ekoludkowe zabawy
na śniegu

TYDZIEŃ II FERIE

05-09.02.2018

1. „Oj przydałby się ktoś na
przyczepkę”

2. Witaminkowe rewelacje

3. Ekoludki zapraszają na
Pokaz Mody Ekologicznej

4. Ekokonstruktorzy

5. Pożegnanie z Ekolandią –
Wielki Test Ekologiczny

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: SPOTKANIE Z BAJKĄ

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

 • wyodrębnia słowa w zdaniu;
 • podejmuje próby liczenia wyrazów w zdaniu;
 • różnicuje pojęcia: aktor, tancerz;
 • tworzy zbiory czteroelementowe;
 • porządkuje zbiory rosnąco lub malejąco;
 • koloruje rysunki konturowe;
 • rysuje linie w ograniczonym polu;
 • lepi figurki przestrzenne z masy solnej;
 • doskonali sprawność manualną podczas wypychania i sklejania;
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu;
 • w sposób dowolny odgrywa scenki pantomimiczne.

CZWARTY i PIĄTY  TYDZIEŃ

TEMAT: KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

 • posługuje się zdaniami rozwiniętymi podczas wypowiedzi na temat ilustracji, opowiadania, wiersza;
 • tworzy pojęcia na podstawie definicji podczas rozwiązywania zagadek;
 • rozwija pewność siebie podczas zabaw twórczych;
 • zapamiętuje szereg poziomy dwóch, trzech przedmiotów;
 • wykonuje proste ćwiczenia oddechowe według wskazówek N.;
 • rysuje pionowe kreski zgodnie z kierunkiem strzałki;
 • podczas kolorowania zmienia kolory według kodu;
 • komponuje prace z gotowych elementów;
 • doskonali szybkość i zwinność.