Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

 

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: KAROLINA MOŁEK
PAŹDZIERNIK 2019

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

TEMAT: PANI JESIEŃ PUKA DO DRZWI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 • klasyfikuje według podanej cechy,
 • starannie tworzy kompozycję,
 • utrwala kolejność wykonywanych czynności, stosuje określenia: „najpierw”, „później”,
 • poznaje sposoby pomagania zwierzętom,
 • obserwuje pogodę, dostrzega jej zmiany,
 • wypowiada się na temat obrazków, ustala kolejność zdarzeń,
 • potrafi wymienić charakterystyczne oznaki jesieni,
 • doskonali sprawność manualną,
 • naśladuje odgłos wiatru za pomocą torebki foliowej,
 • ćwiczy prawidłowy oddech.

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: PREZENTY OD PANI JESIENI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej,
 • nazywa dary jesieni,
 • segreguje dary jesieni,
 • poznaje budowę liścia,
 • zna i stosuje określenia: „dłuższy”, „krótszy”, „najdłuższy”, „najkrótszy”,
 • naśladuje czynności wykonywane przez nauczyciela,
 • rozwija poczucie rytmu,
 • układa opowieść na temat swojej pracy,
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • doskonali umiejętność liczenia.

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 • buduje dłuższe wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu,
 • poznaje właściwości papieru podczas darcia,
 • odczuwa nastrój słuchanej muzyki i próbuje go wyrazić za pomocą swobodnej ekspresji ruchowej,
 • poznaje formy zdrobniałe rzeczowników,
 • poprawnie liczy na konkretach,
 • rozwiązuje zagadki,
 • uczestniczy w zajęciach kulinarnych z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa,
 • staranie wykonuje pracę plastyczną,
 • rozpoznaje i nazywa przedmioty potrzebne do dbania o higienę,
 • wie, które produkty spożywcze są zdrowe i jak należy dbać o zdrowie.

CZWARTY TYDZIEŃ

TEMAT: KIEDY MAMY DZIEŃ, A KIEDY NOC?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 • chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej,
 • nazywa podstawowe emocje,
 • wypowiada swoje rozumienie świata i zjawisk,
 • dostrzega przemienność dnia i nocy,
 • określa czynności wykonywane w dzień, wieczorem lub w nocy
 • stosuje formy grzecznościowe,
 • nawiązuje pozytywne relacje,
 • objaśnia kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej,
 • rozbudza wyobraźnię podczas rysowania,
 • współpracuje z grupą w zabawie.