Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

GRUDZIEŃ   2017

GRUPA: ŚREDNIAKI
WYCHOWAWCA: mgr Karolina Kłóska

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

TEMAT: NA POCZCIE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej, opowiada o drodze listu od nadawcy do adresata na podstawie ilustracji;
• realizuje podany rytm dźwiękowy;
• podejmuje próby śpiewu piosenki;
• stara się ciąć precyzyjnie po linii prostej,
• wskazuje cechy charakterystyczne dla znaczków pocztowych,
• składa kartkę według instrukcji;
• przelicza sylaby w wyrazie

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: POMAGAMY ZWIERZĘTOM

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• formuje figurki z plasteliny;
• składa elementy w całość według instrukcji;
• kontroluje długość wydechu podczas zabawy;
• pomaga w dokarmianiu ptaków, uzupełnia pokarm w karmniku;
• uzasadnia swoją wypowiedź:
• podczas opisu obrazka posługuje się pojęciami określającymi czynności i stany;
• współpracuje z dziećmi podczas wykonywania makiety;
• wypowiada się na temat swoich obserwacji;
• wymienia charakterystyczne cechy kota;
• zachęca innych do pomocy potrzebującym zwierzętom.

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: CHOINKOWE OZDOBY

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• podaje pojęcie na podstawie definicji;
• porusza się w rytmie muzyki;
• ilustruje treść piosenki ruchem;
• naśladuje ruchy nauczyciela podczas kreślenia worów w powietrzu;
• odtwarza samodzielnie wzór kształtu;
• porównuje długości; posługuje się pojęciami dłuższy, krótszy;
• aktywnie uczestniczy w tworzeniu świątecznej atmosfery- uczestniczy w ubieraniu choinki;
• cieszy się z nadchodzących świąt;
• wyodrębnia wyrazy w zdaniu; rozwija zdania proste.

CZWARTY TYDZIEŃ

TEMAT: SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:
• podaje nazwę instrumentu na podstawie jego dźwięku;
• dorysowuje elementy do szablonu łyżki czy widelca;
• wyjaśnia symbolikę świąt Bożego Narodzenia;
• aktywnie uczestniczy w komponowaniu szopki;
• dzieli słowa na sylaby i składa słowa z sylab;
• kontynuuje rozpoczęte rytmy;
• samodzielnie rysuje postać z zachowaniem jej szczegółów;
• komponuje kartkę świąteczną;
• uczestniczy w wykonywaniu dekoracji świątecznych;
• śpiewa w grupie kolędy przy akompaniamencie;
• cieszy się ze spotkania świątecznego z rodzicami.