Tygodniowy PLAN ZAJĘĆ

 

Przesuń tabelę
»

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W GRUPIE ŚREDNIAKÓW

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

10:00-10:30

Bajka

10:00-10:30

Język angielski

10:00-10:30

Język angielski

10:00-10:30

Język angielski

10:00-10:30

Zabawy integracyjne,zabawy na przedszkolnym placu zabaw

10:30-11:00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą

10:30-11:00

Gimnastyka korekcyjna

10:30-11:00

Zespół taneczny

10:30-11:00

Gimnastyka ogólnorozwojowa

10:30- 11:30

Zajęcia cykliczne, spotkania z gośćmi,wycieczki

11:00-11:30

Rytmika

11:00-11:30

Dogoterapia (co 2 tyg) /

Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali

11:00-11:30

Joga

11:00-11:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy

11:30- 11:50

Czytanie dzieciom

11:30-12:00

Język angielski

11:30-12:00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą grupy

11:30-12:00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą

11:30-12:00

Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali

11:50- 12:00

Czynności samoobsługowe przed obiadem

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:30-13.00

Relaksacja przy muzyce,

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce,

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce,

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce,

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce,

odpoczynek

13:00- 14:00

Zabawy integracyjne, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

13:00- 13:30

Cheerleaders dla dziewczynek

13:00- 14:00

Zabawy integracyjne, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

13:00- 13:30

Decoupage

13:00- 13:30

13:30- 14:00

Piłka nożna (dwie grupy)

14:00-14:30

Podwieczorek

14:00-14:30

Zabawy integracyjne w sali lub na przedszkolnym placu zabaw

14:00-14:30

Zabawy stolikowe

14:00-14:30

Gry i zabawy w kącikach zainteresowań

14:00-14:30

Zabawy integracyjne

14:30- 15:00

Przejazd na basen z opiekunem, przygotowanie, przebranie

14:30-15:00

Podwieczorek

14:30-15:00

Podwieczorek

14:30-15:00

Podwieczorek

14:30-15:00

Podwieczorek

15:00-16:30

Basen- Aqua

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie

się dzieci

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie

się dzieci