Zajęcia dydaktyczne

Odbywają się w poszczególnych grupach wiekowych (zintegrowane treści z poszczególnych obszarów edukacyjnych).

Praca z dziećmi opiera się na:

  • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN.
  • Rocznym Programie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej przygotowywanym przez Radę Pedagogiczną placówki i realizującym Koncepcję Pracy Przedszkola.
  • Miesięcznych Planach pracy przygotowywanych dla poszczególnych grup przez nauczycieli.
  • Metodzie Dobrego Startu – M.Bogdanowicz – wspieranie rozwoju psychomotorycznego u dziecka, służy do nauki czytania i pisania.
  • Ruchu rozwijającym W. Sherborne – metoda, która wzbogaca doświadczenia społeczne, jest niewerbalnym treningiem interpersonalnym.
  • Globalnym czytaniu J. Majchrzak – ta metoda przygotowuje dzieci do nauki czytania od 3 roku życia.
  • Kinezjologii edukacyji P. Dennisona – tzw. „Gimnastyka Mózgu” – wykorzystanie naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzenia własnych możliwości.
  • Pedagogiczne zabawy KLANZA (KLub ANimatorów ZAbawy) – rozwijanie zdolności tworzenia poprzez muzykę.
  • Zdolnościach tworzenia poprzez ruch- metoda opowieści ruchowej bez muzyki C. Orffa oraz metoda gimnastyki twórczej R. Labana i gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów.
  • Technikach twórczego myślenia – metody tj.: „Burza mózgów” A. Osbourna, „Metoda Sześciu Kapeluszy” E. De Bono, zabawy z problemem, dialog – stymulują podstawowe czynności intelektualne jakimi są:  zapamiętywanie, rozumienie, tworzenie.