Gry i zabawy szachowe

„ GRY I ZABAWY SZACHOWE” – POGRAM NAUCZANIA GRY W SZACHY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.

Program jest skierowany do dzieci przedszkolnych. Ma na celu wspomaganie kształcenia cech osobowości, charakteru, umiejętności poznawczych. Nauka gry w szachy w młodym wieku przedszkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Najmłodsi w grze dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się doskonalą swoje umysły. Można stwierdzić, że gra w szachy wpływa w następujący sposób na rozwój dzieci:

  • rozwijają zainteresowania, rozwijają pozytywne sfery osobowości, mogą przyczynić się do wzmocnienia poczucia własnej wartości,
  • wyzwalają pobudzają aktywność twórczą, wyobraźnię,
  • rozwijają pamięć, uwagę, zdolności logicznego myślenia i inteligencję,
  • uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu, wpływają na rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu,
  • wyrabiają poczucie ładu, porządku i etyki,
  • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtują percepcję wzrokową oraz utrwalają lateralizację (świadomość lewej i prawej strony własnego ciała),
  • wzbogacają słownika bierny i czynny w zakresie terminów szachowych,
  • posługiwanie się symbolami szachowymi, których międzynarodowy charakter umożliwia pokonywanie barier językowych („język szachowy”),
  • uczą radzenia sobie w sytuacjach pokonanego, jak również zdrowej rywalizacji.

 

szachy2

 

Program „Gry i  zabawy szachowe” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko, rozwój jego zdolności oraz realizacji jednego z wielu zadań przedszkola, które opowiada się za wszechstronnym rozwojem każdego dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swoją osobowość i zwiększa szanse powodzenia w przedszkolu, grupie rówieśniczej jak i w dorosłym życiu. Realizacja programu przyczynia się do rozwoju zdolności i indywidualności dziecka, a także przeżywania przez niego pozytywnych emocji podczas gry z rówieśnikami i wychowawcą. Założenia programu sprzyjają osiągnięciu przez dzieci pełnej gotowości do nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze poprzez zabawę.