Ramowy rozkład dnia

7:00–9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkolu, gry i zabawy integracyjne oraz wprowadzające do tematu zajęć.

9:00–9:30
Rozchodzenie się dzieci do grup, przygotowanie do śniadania.

9:30–10:00
Śniadanie.

9:30–12:00
Zabiegi higieny osobistej po śniadaniu, zajęcia dydaktyczne planowane w tym czas przeznaczony na wyjście dzieci na świeże powietrze (jeżeli są do tego warunki pogodowe), wyjścia do różnych ośrodków kulturalnych itp., wyjazdy, wycieczki planowane, przygotowanie się do obiadu.

12:00–13:00
Obiad.

13:00–15:00
Zabiegi higieny osobistej po obiedzie, zajęcia dodatkowe, czas wyciszenia się dzieci, wyjście dzieci na świeże powietrze (jeżeli są do tego warunki pogodowe), przygotowanie się do podwieczorku.

13:30–14:30
Czas odpoczynku, wyciszenia lub leżakowania dla Maluszków i Maluchów.

14:30–15:00
Podwieczorek.

15:30–17:00
Zabiegi higieny osobistej po podwieczorku, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy integracyjne, zajęcia skierowane na indywidualne potrzeby dziecka, odbiór dzieci z przedszkola.