Tygodniowy PLAN ZAJĘĆ

Grupa: ZERÓWKA

 

Przesuń tabelę »

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:00 – 9:30 – schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne
z rodzicami, zabawy dowolne według zainteresowań

7:00 – 9:30 – schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne
z rodzicami, zabawy dowolne według zainteresowań

7:00 – 9:30 – schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne
z rodzicami, zabawy dowolne według zainteresowań

 

7:00 – 9:30 – schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne
 z rodzicami, zabawy dowolne według zainteresowań

7:00 – 9:30 – schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne
z rodzicami, zabawy dowolne według zainteresowań

9:30 – 10:00 – śniadanie

9:00 – 9:30-  śniadanie

9:30 – 10:00 – śniadanie

9:30 – 10:00 – śniadanie

9:30 – 10:00 – śniadanie

9.30-10.00

Programowanie

10:00 – 10:30 – Bajka

 

10:30 – 11:30 – zajęcia edukacyjne z wychowawcą grupy

 

11:30-12:00- Język angielski

 

12:00– 12:30 – Rytmika

 

 10:00-11:00- zajęcia edukacyjne z wychowawcą grupy

 

11:00-11:30– Język angielski

 

11:30-12:00- zajęcia edukacyjne

10:00- 10:30 – zabawy dowolne

 

10:30 – 11:00  – Joga

 

11:00 – 11:30  – Język angielski

 

11:30-12:00 – Zespół taneczny

10:00 – 11:00 – Zajęcia edukacyjne z wychowawcą grupy

 

11:00-11:30– Język angielski

 

11:30-12:00- Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

 

 

10:00 – 10:30-zajęcia edukacyjne z wychowawcą grupy

 

10.30 – 12.00 ZAJĘCIA CYKLICZNE, SPOTKANIA
Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI, TEATRY, WYCIECZKI

12:30-13:00 – obiad

12:00 – 12:30 – obiad

12:00 – 12:30 – obiad

12:00 – 12:30 – obiad

12:00 – 12:30 – obiad

13:00 – 13:30 – zajęcia relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej, odpoczynek

 

 

13:30 – 14:00 – Decoupage

 

14:00-14:30- Zabawy integracyjne, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

12:30-13:30-zajęcia relaksacyjne, czytanie literatury, odpoczynek

 

13:30 – 14:00 – Cheerleaders

 

14:00-14:30-zabawy dowolne

12:30- 13:30- zajęcia edukacyjne z wychowawcą grupy

 

13:30 – 14:15 – Szachy

 

14:15-14:30 zajęcia relaksacyjne

 

12:30-13:30- zajęcia relaksacyjne, czytanie literatury dziecięcej, odpoczynek

 

13:30 – 14:30 – zajęcia popołudniowe, zabawy prowadzone przez wychowawcę, wyjście na plac zabaw

13:00 – 13:30 – Spotkanie z Bogiem

 

13:30-14:00 – Piłka nożna

 

14:00 – 14:30 – Zabawy integracyjne, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

14:30-15:00-podwieczorek

14:30-15:00- podwieczorek

14:30-15:00- podwieczorek

14:30-15:00-podwieczorek

14:30-15:00-podwieczorek

15:00 – 17:00 – Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów

15:00 – 17:00 Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów

15:00-17:00 – Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów

15:00-16:30 – Basen

15:00-17:00  – Gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów

GRUPA: Zerówka        WYCHOWAWCA: Sylwia Szymańska

Godz. pracy wych. grupy: pn.10.00-15.00; wt. 8.00-13.00; śr. 12.00-17.00; czw. 8.00-13.00; pt. 8.00-13.00