Joga

1 raz w tygodniu

Troska o dzieci, obserwacja ich spontanicznych zachowań i płynąca z nich radość utwierdziła nas przekonaniu, iż wprowadzenie zajęć z elementami ćwiczeń oraz teorii jogi spowodują rozwój ogólnej sprawności fizycznej i intelektualnej. Joga jest nauką, która rozwinęła się w Indiach tysiące lat temu w celu osiągnięcia jedności zdrowia fizycznego oraz psychicznego poprzez stosowanie prostych ćwiczeń zwanych asanami. Jest formą aktywności wpływającą korzystnie na sprawność fizyczną dziecka, jak również na jego koncentrację uwagi. Poprzez ćwiczenia jogi w formie zabawy, dzieci rozwijają świadomość swojego ciała, uczą się precyzji ruchu, a także współdziałania w grupie. Ma ona na celu wzmacnianie własnego ciała i rozwijanie jego mobilności .Poprzez ćwiczenia jogi dzieci uczą się samodyscypliny, kształtuje się ich poprawna sylwetka, wzrasta poczucie własnej wartości. Podczas zajęć dzieci mogą wyładować swoje emocje, wyciszyć się, znaleźć ukojenie i harmonię, zaś te, u których obserwuje się symptomy depresyjności, stają się bardziej pobudzone, naenergetyzowane. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

 

Joga

 

W ćwiczeniach towarzyszy nam zawsze piękna muzyka. Dzieci cechuje ogromna ciekawość, bujna wyobraźnia, czerpanie radości z zabawy i chęć zdobywania nowych różnorodnych doświadczeń. Wprowadzanie figur (asany) odbywa się poprzez wykorzystywanie treści bajek, historyjek, opowieści odwołujących się do natury,
np :wycieczka do zoo, safari po dżungli, bądź jakiegokolwiek miejsca gdzie pojawiają się zwierzęta. Wskazując dzieciom pozycje do wykonywania posługujemy się poleceniami kojarzącymi się z danym zwierzęciem lub przedmiotem, np: ugnij nogi jak żabka, bądź wielki jak góra, utrzymuj równowagę jak statek na wodzie, itp. Dzieci nagle stają się magicznym lasem, rojem brzęczących pszczółek, czy też motylkami latającymi z kwiatka na kwiatek. W ten sposób dzieci nie tylko rozwijają się fizycznie, ale również pobudzają swoją wyobraźnię. Obok zajęć ruchowych, wprowadzane są również techniki relaksacyjne dotyczące poszczególnych partii ciała, jak również działające na sferę psychiczną, prowadzącą do zmniejszenia niepokojów, problemów emocjonalnych, poprzez rozluźnianie, ćwiczenia oddechowe, muzykę relaksacyjną, wizualizację.  

Metody stosowane podczas zajęć to:
  • zabawowe opowieści ruchowe z zastosowaniem ćwiczeń jogi (asany)
  • zabawy ruchowe z muzyką – zabawy naśladowcze
  • ćwiczenia oddechowe
  • metoda Dennisona – elementy kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka mózgu”
  • wizualizacja czyli relaks z muzyką
  • wprowadzanie stopniowej relaksacji napięcia mięśniowego wg. techniki Edmunda Jacobsona   

„Dziecko nie jest naczyniem do którego można wlać wiedzę, lecz ogniem, który należy rozpalić”

Plutarch