Obowiązki dziecka

  1. Dziecko zna swoje obowiązki w przedszkolu i wie, że powinno działać wg określonych norm postępowania. Dziecko przestrzega obowiązków związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem swoim i innych osób.
  2. Dba o zabawki znajdujące się w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym.
  3. Szanuje pracę swoją i innych.
  4. Wywiązuje się z przydzielonych zadań i obowiązków.
  5. Okazuje szacunek kolegom i osobom dorosłym. Używa w stosunku do nich from grzecznościowych.
  6. Przestrzega zasad higieny osobistej.
  7. Niesie pomoc rówieśnikom, młodszym kolegom oraz osobom potrzebującym pomocy.