Kadra Przedszkola

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor przedszkola
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor przedszkola
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
  Kierunek: Wychowanie plastyczne
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji 
  Instytut Nauk o Edukacji
  Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Nauk Społecznych
  Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Patologii Zachowań
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Instytut Edukacji Ustawicznej 
  Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą

 

 

Nasi nauczyciele

 

 • Elżbieta Piotrowska
  Elżbieta Piotrowska
 • Paulina Nowak
  Paulina Nowak
 • Karina Galek
  Karina Galek
 • Patrycja Faruga
  Patrycja Faruga
 • Żaneta Talik
  Żaneta Talik
 • Karolina Mołek
  Karolina Mołek
Elżbieta Piotrowska

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydział Pedagogiki
Studia Licencjackie
Kierunek : Pedagogika 
Specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Paulina Nowak
 • Wyższa Szkoła Administracji

             Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych

             Studia licencjackie

             Kierunek: Pedagogika

             Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

 

 • Wyższa Szkoła Administracji

             Wydział Pedagogiki

             Studia magisterskie

            Kierunek: Pedagogika

            Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

Karina Galek
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  Studia licencjackie
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Patrycja Faruga
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Pedagogiczny
  Studia Licencjackie
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność:
  Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
  Studia magisterskie
  Kierunek :Pedagogika
  Specjalność:
  Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Żaneta Talik
 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej
  Studia licencjackie
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Studia magisterskie
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  Wydział humanistyczno-Społeczny
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Karolina Mołek
 • Uniwersytet śląski w Katowicach
  Wydział Nauk Społecznych
  Studia Magisterskie
  Kierunek: Socjologia
  Specjalność: Komunikacja Społeczna
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Studia podyplomowe
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna