Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

Grupa: STARSZAKI – wychowawca Pani Patrycja Faruga

KWIECIEŃ 2020

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: WITAJ, WIOSNO!
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Potrafi przeliczać elementy w zakresie 10
• Poznaje proste zjawiska fizyczno- przyrodnicze przez prowadzenie prostych doświadczeń
• Interesuje się otaczającym światem, dokonuje obserwacji przyrodniczych
• Poszukuje śladów wiosny, wie jakie są jej oznaki
• Wie, co jest potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu
• Rozpoznaje litery, próbuje odczytywać sylaby, poznaje nową literę h, H
• Rozumie dlaczego ptaki zmieniają miejsce pobytu w zależności od pory roku
• Układa wzory według własnego pomysłu

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: ACH, TA WIELKANOCNA POGODA!
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Projektuje kalendarz pogody i uczestniczy w systematycznym rejestrowaniu zjawisk pogodowych
• Posługuje się opisem symbolicznym
• Wie, jakie są zwyczaje i tradycje wielkanocne
• Potrafi wskazać produkty, które wkładamy do wielkanocnego koszyka
• Określa kierunki i położenie przedmiotów
• Wskazuje niepasujące, żartobliwe elementy na obrazkach
• Dokonuje analizy sylabowej nazw obrazków
• Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, formułuje przykładową prognozę pogody
• Układa kolory tęczy w odpowiedniej kolejności
• Usprawnia narządy artykulacyjne w czasie ćwiczeń z głoską „sz”
• Przeprowadza eksperymentu według instrukcji
• Poznaje nową literę ł, Ł
• Przelicza elementy, wnioskuje matematycznie

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: TAJEMNICE KOMPUTERÓW I ROBOTÓW

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Rozróżnia strony praw i lewa
• Poprawie dzieli wyrazy na sylaby
• Poznaje graficzny zapis litery ż, Ż
• Tworzy elementy miasteczka robotów
• Utrwala znajomość figur geometrycznych
• Klasyfikuje i porównuje elementy, używając określeń: wyższy/niższy, większy/mniejszy, dłuższy/krótszy
• Przelicza w zakresie 1-16
• Utrwala wiadomości na temat tego, które czynności dla nasze organizmu, a które nie
• Słucha opowiada i rozmawia na jego temat
• Utrwala nazwy kolorów
• Odróżnia świat fikcyjny od świata rzeczywistego
• Rysuje ilustrację do opowiadania
• Eksperymentuje magnesem

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: CO TO ZNACZY BYĆ ODKRYWCĄ?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Potrafi powiedzieć kogo uważa za odkrywcę
• Eksperymentuje z różnym materiałem
• Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
• Odtwarza szeregi i rytmy
• Potrafi wskazać wynalazki
• Wypowiada się na temat życia bez wynalazków
• Rozpoznaje produkty za pomocą zmysłu węchu
• Potrafi narysować swoją trasę do przedszkola
• Eksperymentuje farbą
• Szacuje długość przedmiotów
• Odwzorowuje szlaczki według wzoru
• Wykonuje eksperymenty językowe
• Wskazuje literę ś, Ś w wyrazach
• Robi bańki mydlane
• Lepi z plasteliny
• Dodaje i odejmuje w zakresie 12