Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUSZKI
CZERWIEC 2017   
WYCHOWAWCA:  PATRYCJA FARUGA

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

TEMAT: O CZYM MARZĄ DZIECI?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Rozumie czym są marzenia i potrafi o nich opowiadać.
• Uczy się szanować innych i ich wybory.
• Zna swoje możliwości i umiejętności i potrafi je wykorzystać w codziennych czynnościach.
• Porównuje wysokość osób i przedmiotów, dostrzega zmiany w swoim wyglądzie.
• Obdarza innych uwagą, potrafi ocenić ich zachowanie w kategoriach dobra i zła.
• Zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu.

 

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: KOGO SPOTKAŁA PAPUGA?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Uczy się nazw dni tygodni, planuje działania na bieżący tydzień.
• Poznaje cechy charakterystyczne pustyni

• Rozpoznaje i nazywa zwierzęta sawanny.
• Poznaje wygląd mieszkańców Afryki.
• Uczy się szacunku i tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie.
• Naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt egzotycznych
• Porównuje długość kilku elementów, opisuje je, stopniując przymiotniki.
• Doskonali sprawność i koordynację ruchową.

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: GDZIE LATEM ZOBACZĘ ZIEMIĘ, OGIEŃ, WODĘ I POWIETRZE?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje swoją okolicę i zbiera materiały z wycieczki.
• Doskonali spostrzegawczość.
• Rozpoznaje i nazywa zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla lata.
• Uczestniczy w zabawach badawczych związanych
z powietrzem.

• Wie, jak bezpiecznie spędzać czas w pełnym słońcu.
• Słucha opowiadania i rozmawia na temat jego treści.
• Poznaje hymn i barwy narodowe.
• Rozpoznaje kontur Polski.

CZWARTY TYDZIEŃ

TEMAT: CO NA ZIEMI JEST PIĘKNE, CIEKAWE I TAJEMNICZE?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne, dziecko:

• Poznaje różne środowiska przyrodnicze.
• Uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania.
• Poznaje i nazywa różne rodzaje budowli i określa ich przeznaczenie.
• Klasyfikuje i przelicza elementy.
• Wie, że należy szanować przyrodę.
• Ćwiczy samodzielność.