Cele zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUSZKI
KWIECIEŃ   2020

WYCHOWAWCA: Pani Nowak Paulina

TYDZIEŃ I
Krąg tematyczny: Co słychać, Pani Wiosno?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Kształtuje sprawność fizyczną poprzez uczestniczenie w zajęciach ruchowych
• Doskonali sprawność aparatu artykulacyjnego
• Rozwija małą motorykę
• Kształtuje umiejętność radzenia sobie z emocjami
• Dostrzega piękno przyrody
• Buduje wiarę we własne możliwości
• Czerpie radość ze wspólnej zabawy
• Obdarza uwagą osoby dorosłe
• Współdziała z dziećmi w zabawie
• Prowadzi obserwacje przyrodnicze
• Rozwija umiejętność wypowiadania się
• Doskonali umiejętność liczenia
• Rozwija umiejętność klasyfikowania
• Poznaje zjawiska przyrodnicze
• Rozwija spostrzegawczość wzrokową

TYDZIEŃ II
Krąg tematyczny: Pstryczek elektryczek

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Doskonali sprawność manualną
• Kształtuje umiejętność komunikowania potrzeby ruchu
• Kształtuje umiejętności społeczne
• Współdziała w zabawie
• Uważnie słucha utworów literackich
• Zna zagrożenia związane z prądem elektrycznym
• Poznaje zasady bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń elektrycznych
• Interesuje się zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
• Wzbogaca słownictwo związane ze Świętami wielkanocnymi
• Rozwija umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych

TYDZIEŃ III
Krąg tematyczny: Pogoda w kratkę

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Kształtuje szybką reakcję na bodźce
• Kształtuje umiejętność prawidłowego kierunku rysowania
• Rozwija umiejętność przestrzegania reguł i radzenia sobie z przegraną
• Uważnie słucha dorosłych i dzieci
• Bawi się zgodnie z innymi
• Zwraca się do nauczyciela w razie potrzeby
• Porządkuje po sobie miejsce zabawy
• Rozwija spostrzegawczość i uwagę
• Rozwija zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym
• Poszerza wiadomości związane z różnorodnością pogody w kwietniu
• Doskonali umiejętność liczenia
• Rozwija wyobraźnię muzyczną

TYDZIEŃ IV
Krąg tematyczny: Małe odkrycia

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• Rozwija sprawność fizyczną
• Doskonali czynności samoobsługowe
• Rozwija motorykę dużą
• Rozwija wyobraźnię dotykową
• Kształtuje umiejętność panowania nad własnymi emocjami
• Odczuwa radość ze wspólnej zabawy
• Doskonali umiejętności społeczne
• Współdziała z innymi dziećmi w zabawie
• Kształtuje umiejętność oczekiwania na swoją kolej
• Rozwija umiejętność rozpoznawania przedmiotów za pomocą dotyku
• Kształtuje umiejętność opisywania przedmiotów (ciężki, lekki, miękki, szorstki, gładki)
• Kształtuje umiejętność obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych
• Kształtowanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
• Rozwija wyobraźnię plastyczną