Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: Pani Karina Galek

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC 2020

 

Tydzień pierwszy: Sporty letnie

Cele:
• Nazywa różne dyscypliny sportowe,
• Uważnie słucha wiersza i rozmawia o jego treści,
• Potrafi wymienić sporty zespołowe,
• Dodaje i odejmuje w zakresie 10,
• Odpowiada na pytania dotyczące wiedzy o sporcie.

Tydzień drugi : Wyjątkowe smaki lata

Cele:
• Zna i stosuje zasady higieny podczas przygotowywania posiłków,
• Układa wyrazy z rozsypanki literowej,
• Podaje przykłady zdrowych i szkodliwych produktów ,
• Zna podstawowe zasady zachowywania się w sklepie i robienia zakupów,
• Potrafi określić skład popularnej potrawy;

Tydzień czwarty: Wkrótce wakacje!

Cele:
• Potrafi wymienić środki transportu,
• Zna zasady bezpiecznego zachowywania się podczas wakacji,
• Buduje dłuższe wypowiedzi na temat swoich planów wakacyjnych,
• Łączy obrazki na podstawie skojarzeń,
• Rozwiązuje krzyżówkę;

Tydzień czwarty: Zwierzęta na wsi i w domu

Cele:
• Potrafi odpowiedzieć na pytanie czym się zajmuje rolnik,
• Potrafi nazwać pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt gospodarskich,
• Nazywa produkty zrobione z mleka,
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode,
• Rozumie potrzebę troski wobec zwierząt;