Cele zajęć

Grupa: ZERÓWKA

Wychowawca: mgr Sylwia Szymańska

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
KWIECIEŃ 2018

 

 

Tydzień 1: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
– prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą,
– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt,
– prezentacja sztuki ludowej: muzyki, rękodzieła, rozwijanie wrażliwości na jej piękno,
– kształcenie umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „J ,j”,
– doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów,
– utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
– zachęcanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie: odpoczynku, wykonywania prac domowych oraz dekorowaniu mieszkania,
– kształtowanie potrzeby aktywnego spędzania czasu z rodziną także w okresie świątecznym,
– uświadomienie, że dobra zabawa to taka, gdy wszyscy dobrze się bawią, szczególnie w „lany poniedziałek”,
– wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.

Tydzień 2: Zwierzęta z daleka i bliska.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
– wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt żyjących w środowisku wodnym- prezentacja wybranych ryb i omówienie środowiska ich życia,
– rozbudzanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt,
– prezentacja informacji na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery :”F, f”,
– badanie równoliczności zbiorów,
– wprowadzenie znaku „=” dla stwierdzenia że tu i tu jest tyle samo,
– wdrażanie do aktywnego poszanowania przyrody w czasie wycieczek do lasu, parku i na łąkę,
– uświadamianie, że dobry sen jest warunkiem zdrowia, dlatego oglądane programy telewizyjne powinny być przeznaczone dla dzieci,
– kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw, spacerów i wycieczek,
– wdrażanie do przestrzegania regulaminu w czasie wycieczek do zoo jako warunek bezpiecznej i udanej wizyty.

Tydzień 3: Dobra kondycja i dobre zdrowie, wszystko Ci o nich przedszkolak opowie.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
– rozwijanie nawyku dbałości o codzienną higienę ciała i jamy ustnej,
– kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby, zgłaszania dolegliwości własnych, lub zauważonych u innych,
– zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie,
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „H, h”,
– kształcenie umiejętności szacowania ciężaru różnych przedmiotów (cięższy, lżejszy, waży tyle samo)- różne wagi,
– porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie pojęć: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”,
– wprowadzenie znaków matematycznych: „<,>”,
– uświadamianie, że w czasie choroby warunkiem wyzdrowienia jest przestrzeganie zaleceń lekarza,
– kształcenie odpowiedzialności dbania o własne zdrowie,
– kształtowanie nawyku dbania o czyste i zdrowe zęby,
– wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania się,
– wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
– kształcenie umiejętności dobierania stroju stosownego do planowanych zajęć.

Tydzień 4: Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
– wzbogacanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
– kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe,
– kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań,
– wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków i owadów,
– doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,
– zachęcanie do rozwiązywania i konstruowania zagadek tematycznych,
– wdrażanie do wykorzystywania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych,
– kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, dbałości o ich zdrowie, bezpieczeństwo, potrzeby i dobre samopoczucie,
– uświadamianie, że nie wszystkie zwierzęta, szczególnie ptaki lubią bliski kontakt z człowiekiem,
– uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo bliskiego kontaktu z owadami,
– kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc do osób dorosłych w czasie wystąpienia trudnej lub niebezpiecznej sytuacji, np.: ukąszenia przez owady.