Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
Październik 2018

WYCHOWAWCY: mgr Karolina Mołek; mgr Beata Król

 

Tydzień 1
Co poznam po smaku, zapachu lub kształcie?
• Ćwiczy samodzielność.
• Segreguje warzywa ze względu na kształt.
• Gra w grę przestrzegając zasad.
• Poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia.
• Uczy się właściwego zachowania przy stole.
• Rozpoznaje niewłaściwe nawyki żywieniowe i ich skutki.
• Prowadzi obserwację.
• Doskonali słuch fonematyczny.

Tydzień 2
Do czego są potrzebne koła?
• Poznaje koło i wyróżnia je spośród innych kształtów.
• Doskonali orientację i spostrzegawczość.
• Słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat.
• Nazywa pojazdy uprzywilejowane.
• Dowiaduje się, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku. Poznaje numer alarmowy.
• Uczy się bezpiecznego poruszania po drogach.
• Uczestnicy w zabawach badawczych.
• Ćwiczy szybką reakcję na sygnał słowny.

Tydzień 3
Jakie są kolory jesieni?
• Uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.
• Uczy się wiersza na pamięć.
• Odróżnia drzewa ilaste od liściastych.
• Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę.
• Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
• Doskonali artykulację.
• Naśladuje przyrodę w zabawie.
• Grupuję materiał przyrodniczy.

Tydzień 4
Kogo spotkam w parku i w lesie?
• Nazywa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
• Poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne.
• Zna zasady zachowania w lesie i zbierania runa leśnego.
• Wykonuje prace plastyczne wykorzystując materiał przyrodniczy. Zgodnie pracuje z innymi dziećmi.
• Odczytuje proste symbole i próbuje kodować informację.
• Doskonali sprawność ruchową.
• Śpiewa piosenkę w grupie i potrafi zilustrować ruchem jej treść.
• Poznaje rośliny różnymi zmysłami.