Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
WYCHOWAWCA: ELŻBIETA PIOTROWSKA
PAŹDZIERNIK  2019

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: KOLORY PANI JESIENI
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• dba o estetykę najbliższego otoczenia

• skupia uwagę na słuchanym utworze

• poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po okolicy

• zwraca uwagę na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku

• wie, jak wygląda liść dębu i kasztanowca

• potrafi wskazać wysoką i niską budowlę, prawidłowo stosuje określenia „mały”, „duży”

• potrafi przeliczać w zakresie 3 i więcej

• grupuje liście według wielkości

• potrafi dopasować wybrany liść do drzewa, na którym rośnie

• układa obrazek z części
• potrafi nazwać owoce drzew dębu, kasztanowca, jarzębiny

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: PREZENTY OD PANI JESIENI
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• rozpoznaje i nazywa owoce, określa ich wielkość, kształt i kolor

• klasyfikuje owoce ze względu na podaną cechę

• potrafi przyporządkować owoce do odpowiedniego drzewa

• poznaje wygląd wybranych owoców i ich pestek

• rozpoznaje i nazywa warzywa, wymienia znane cechy warzyw

• potrafi odtworzyć wybrany kształt

• posługuje się chwytem pęsetkowym

• przedstawia liczbę 3 za pomocą zbioru zastępczego

• wie, co jest warzywem, a co owocem

• poznaje zawód sprzedawczyni

• potrafi powtórzyć tekst z różnym natężeniem głosu

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: APETYT NA ZDROWIE
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat

• wskazuje i nazywa poszczególne części ciała

• poznaje piramidę zdrowego żywienia, wie, co jest zdrowe

• zna i nazywa produkty spożywcze

• wymienia zdrowe produkty

• naśladuje czynności higieniczne

• rozwiązuje zagadki słowne

• przestrzega reguł zabawy

• wykonuje pracę według własnego pomysłu

• doskonali sprawność motoryczną dłoni

• potrafi powtórzyć rymowankę

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: JESIENNA MUZYKA
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• uważnie słucha i analizuje dźwięki dochodzące z najbliższego toczenia

• poznaje elementy jesiennej pogody

• naśladuje ruchy podane przez nauczyciela

• rozpoznaje i naśladuje dźwięki z otoczenia

• rozwija kreatywne myślenie

• zwraca uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie związane z nadejściem jesieni

• rozpoznaje podstawowe symbole pogody

• ćwiczy wykonywanie skoków obunóż

• nazywa wybrane dary przyrody

• dobiera stroje do jesiennej pogody

• zapoznaje się z kształtem i budową liści

• ćwiczy prawidłowe posługiwanie się pędzlem i farbami