Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
WYCHOWAWCA: ELŻBIETA PIOTROWSKA
CZERWIEC 2020

 

PIERWSZY TYDZIEŃ

TEMAT: SPORT TO ZDROWIE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 

 • wzbogaca słownik o nazwy sportów letnich
 • kształtuje zwinność i zręczność
 • wsłuchuje się w treść opowiadania
 • ćwiczy rzut piłką do celu, oraz skoki obunóż
 • wypowiada się na temat tego, co lubi robić
 • wykonuje zadnia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego
 • opisuje cechy fizyczne przedmiotów
 • ćwiczy przeliczanie przedmiotów na konkretach
 • wie, jak należy dbać o swoje zdrowie

DRUGI TYDZIEŃ

TEMAT: CZYM PACHNIE LATO?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 

 • nazywa letnie owoce
 • rozumie, że spożywanie owoców ma wpływ na zdrowie
 • posługuje się pojęciem „tyle samo”
 • rozumie konieczność mycia owoców przed jedzeniem
 • używa zwrotów grzecznościowych przed i po posiłku
 • wie, jakie kwiaty i owady można zobaczyć na letniej łące
 • porównuje wielkość elementów
 • ćwiczy analizę słuchową
 • prawidłowo liczy w dostępnym zakresie

TRZECI TYDZIEŃ

TEMAT: W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 • wie, jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane
 • grupuje zwierzęta ze względu na ich charakterystyczną cechę
 • wie, czym się żywią wybrane gatunki zwierząt
 • wie, że zwierzęta czują i chcą, aby o nie dbano, odczuwa potrzebę troszczenia się o zwierzęta
 • wzbogaca słownik o nazwy zwierząt i ich młodych
 • poznaje produkty odzwierzęce
 • doskonali umiejętność liczenia

CZWARTY TYDZIEŃ

TEMAT: PLANUJEMY LETNIE PODRÓŻE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

 • posługuje się określeniami, dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • rozpoznaje i nazywa pojazdy
 • porównuje liczebność zbiorów, łącząc elementy w pary
 • posługuje się określeniami: „blisko” i „daleko”
 • manipuluje płaskimi figurami geometrycznymi, odwzorowuje wygląd obrazka ułożonego z figur
 • poznaje niektóre właściwości magnesu za pomocą doświadczeń i obserwacji
 • zna wybrane maszyny latające oraz sposób ich wykorzystania
 • odróżnia i nazywania różne środki lokomocji
 • zna zagrożenia, wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży