Cele zajęć

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

GRUPA: MALUCHY
WYCHOWAWCA: ELŻBIETA PIOTROWSKA
KWIECIEŃ 2020

 

 

PIERWSZY TYDZIEŃ
TEMAT: PRZYSZŁA WIOSNA!
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• wymienia podstawowe oznaki wiosny

• doskonali umiejętność liczenia
• eksperymentuje z farbami
• nazywa i opisuje wygląd wiosennych kwiatów, wie, że niektóre rośliny są pod ochroną
• nazywa i wskazuje ptaki przylatujące do polski na wiosnę
• wskazuje i nazywa części rośliny: kwiat, łodygę, liście
• wie, czego rośliny potrzebują do życia
• pielęgnuje zasadzone rośliny, podlewa je wodą z konewki
• określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby
• przeprowadza eksperymenty z wodą

DRUGI TYDZIEŃ
TEMAT: PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• potrafi wskazać urządzenia działające na prąd
• słucha tekstu i wypowiada się na temat urządzeń elektrycznych
• rozumie siłę prądu elektrycznego i zagrożeń płynących z jego strony
• zna podstawowe zasady, obowiązujące podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
• eksperymentuje, bada właściwości ciasta
• poznaje elementy sztuki ludowej w powiązaniu z obchodzonymi świętami
• próbuje rysować ornamenty charakterystyczne dla Wielkanocy
• eksperymentuje, porównuje zabarwienie jajek
• zna podstawowe symbole związane z Wielkanocą
• próbuje nakryć świąteczny stół

TRZECI TYDZIEŃ
TEMAT: POGODA W KRATKĘ
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• określa zaobserwowaną pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla określonej pory roku

• rozumie treści przekazywane przez piktogramy pogodowe

• wie, że woda jest niezbędna do życia na naszej planecie zwierzętom i roślinom

• wie, kiedy powstaje tęcza i z jakich składa się barw

• łączy podstawowe barwy farb, tworząc kolory
• naśladuje dźwięk deszczu, wykorzystując różne przedmioty
• określa różnice w ubieraniu się zimą i wiosną
• wie, jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych – dostosowuje ubiór

CZWARTY TYDZIEŃ
TEMAT: MAŁE ODKRYCIA
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne, dziecko:

• rozpoznaje za pomocą zmysłu dotyku faktury różnych przedmiotów
• poznaje nową technikę plastyczną
• opisuje przedmioty, używając określeń „lekki”, „ciężki”
• klasyfikuje okazy przyrodnicze ze względu na rodzaj
• uważnie obserwuje eksperyment oraz samodzielnie go przeprowadza
• poszerza wiedzę przyrodniczą
• doskonali równowagę i koordynację ruchową
• łączy gesty, ruchy i kroki w proste układy taneczne