Tygodniowy PLAN ZAJĘĆ

GRUPA: STARSZAKI

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W GRUPIE STARSZAKÓW

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

7:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

8:00-9:30

Rozmowy indywidualne
z dzie
ćmi i rodzicami, zabawy dowolne dzieci
w kącikach zainteresowań

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

9:30-10:00

Śniadanie

10:00-10:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą

10:00-10:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą

10:00-10:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą

10:00-10:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z wychowawcą

10:00-10:30

Zabawy integracyjne,zabawy na przedszkolnym placu zabaw

10:30-11:00

Język angielski

10:30-11:00

Spotkanie z Bogiem

10:30-11:00

Zabawy integracyjne,zabawy na przedszkolnym placu zabaw

10:30-11:00

Decoupage

10:30- 11:30

Zajęcia cykliczne, wycieczki, spotkania z zaproszonymi gości

11:00-11:30

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw lub sali

11:00-11:30

Gimnastyka korekcyjna

11:00-11:30

Zespół taneczny

11:00-11:30

Gimnastyka ogólnorozwojowa

11:30- 11:50

Czytanie dzieciom

11:30-12:00

Audycja muzyczna

11:30-12:00

Język angielski

11:30-12:00

Język angielski

11:30-12:00

Język angielski

11:50- 12:00

Czynności samoobsługowe przed obiadem

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:00-12:30

Obiad

12:30-13.00

Relaksacja przy muzyce;bajka

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce;bajka

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce;bajka

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce;bajka

odpoczynek

12:30-13:00

Relaksacja przy muzyce; bajka

odpoczynek

13:00- 13:30

Programowanie

13:00- 13:30

Cheerleaders dla dziewczynek

13:30- 14:00

Logorytmika ( co 4 tydzień)

13:00- 13:30

Szachy

13:00- 13:30

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali; spacer

13:00- 13:30

Piłka nożna

13:30-14:30

Zabawy integracyjne, zabawy na przedszkolnym placu zabaw

13:00-14:00

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali

13:30-14:30

Zabawy stolikowe,zabawy na przedszkolnym placu zabaw

13:30-14:00

Joga

13:30-14:30

Zabawy integracyjne,zabawy na placu zabaw lub w sali

14:30-15:00

Podwieczorek

14:00-14:30

Podwieczorek

14:30-15:00

Podwieczorek

14:30-15:00

Podwieczorek

14:30-15:00

Podwieczorek

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie

się dzieci

14:30-16:30

Basen- Aqua

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

15:00-17:00

Zabawy dowolne, rozchodzenie

się dzieci