Polityka Prywatności Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo, mając na uwadze nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) obowiązujące od 25.05.2018r.zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą Polityki Prywatności Akademii Przedszkolaka „SMYK” w Bielsku Białej, gdzie uczęszczają Państwa Dzieci.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Kryczka z siedzibą w Akademii Przedszkolaka „SMYK” przy ul. Drzymały 14, Gościnnej 40 W Bielsku-Białej, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Przetwarzanie jest zgodne z prawem i jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych .
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa ,a następnie zarchiwizowane zgodnie z ustawą o archiwizacji.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Cofnięcie zgody odbywa się poprzez wysłanie wiadomości do Administratora danych osobowych na adres email: smyk@smyk.bielsko.pl, lub zwrócenie się do niego w formie pisemnej na adres podany w pkt.1
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r.
7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. oraz niezbędne przy zawieraniu umowy o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz wypełnianiu karty zgłoszenia.

CIASTECZKA COOKIES

Cookies to bezpieczne, niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika gromadzące dane informatyczne dotyczące oprogramowania i systemu operacyjnego Użytkownika.
Pliki cookies zawierają unikatowy identyfikator Użytkownika i wykorzystywane są przez serwis w celu dostosowania witryny pod indywidualne potrzeby każdego Użytkownika.
Nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.
Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.
Warunkiem korzystania z plików cookies przez administratora jest ich akceptacja przez Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie nadal możliwe, wyłączając funkcje, które wymagają plików cookies.
Użytkownik w każdym czasie ma prawo do zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zmian warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu można dokonać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Użytkownik może dobrowolnie usunąć pliki cookies w przeglądarce internetowej, której używa.